Glosář – hra (viz Rozbor herních činností)

 • Boxlakros: Boxlakros je varianta lakrosu, ve které proti sobě hrají dva týmy o 6 hráčích (5 hráčů v poli a 1 brankář) na hrací ploše ohraničené mantinelyplexisklem. Ve většině soutěží může být na soupisce až 25 hráčů, přičemž k utkání smí nastoupit 18 hráčů v poli a 2 brankáři. Je to hra, při které se uplatňuje rychlost a hbité reakce (předvídavost, postřeh a schopnost reagovat) a která se svou podstatou podobá basketbalu nebo lednímu hokeji.

Fieldlakros je verze lakrosu, která se hraje na venkovním hřišti. Varianta pro ženy má odlišná pravidla než varianta pro muže. Ženský fieldlakros hraje 12 hráček na každé straně, zatímco v mužském fieldlakrosu je na každé straně hráčů deset. Jedná se o kontaktní sport, ve kterém je důležité držení míče.

 • Soutěž výběrů/soutěž reprezentací/nominační soustředění: Soutěž výběrů nebo reprezentací je putovní lakrosová soutěž, v níž nejlepší hráči reprezentují svůj domovský subjekt a soupeří s jinými reprezentacemi či výběry z příslušné oblasti (z jiných škol, států, provincií, zemí či kontinentů) v dlouhodobé soutěži, vyřazovací soutěži nebo na turnajích.

Před soutěží či turnajem se obvykle konají tzv. přípravné kempy, na nichž se podle dovedností a kvality hráčů vybírá tým (v závislosti na počtu hráčů, kteří mají o účast v týmu zájem).

 • Žákovské kategorie: Věkové kategorie od 6 do 15 let. Většina žákovských soutěží má upravená některá pravidla hry oproti pravidlům, jež platí pro juniorské a soutěže dospělých. Věkové kategorie jsou odstupňované ve dvouletých intervalech (tzn. že společně hrají například děti narozené v roce 2011 a 2012), což zajišťuje určitou vyrovnanost družstev a dobrou přípravu pro vstup do dorosteneckých (15 až 17 let) a juniorských kategorií (18 až 21 let). Žákovské kategorie se vyhlašují dle potřeby buď v sudém, nebo v lichém intervalu (tzn. U6, U8, U10, U12, U14, nebo U7, U9, U11, U13, U15). 

Hráči se obvykle dále rozdělí podle svých dovedností do týmů A, B nebo C, což do určité míry naznačuje, kolik má daná lakrosová organizace hráčů.

 • Juniorská a dorostenecká kategorie: Do juniorské kategorie patří hráči ve věku 18 až 21 let; pořádají se ale i dorostenecké soutěže pro hráče ve věku 15 až 17 let. V těchto kategoriích se již uplatňuje méně striktní přístup k výkladu některých pravidel, aby hra byla pro hráče atraktivnější a fyzičtější. Soutěže mohou být vícestupňové (1. liga, 2. liga apod.) a vzájemně prostupné (sestupy, postupy), či uzavřené. Nižší soutěže jsou spíše lokálního charakteru a přinášejí více fyzického kontaktu, zatímco ve vyšších soutěžích se dbá spíše na rychlost. 

Někteří talentovaní hráči mohou již od 16 let hrát v kategorii Junior A. Většina si ale musí své místo na nejvyšší úrovni (tedy v Junior A) vydobýt několikaletým působením v kategorii Junior B. Vybraní hráči z kategorie Junior B nebo Intermediate A mohou někdy krátkodobě hostovat v týmu kategorie Junior A a podobně mohou seniorské týmy zařadit na soupisku některé mimořádně talentované hráče z kategorií Junior A nebo B, jestliže mají z různých příčin nedostatek hráčů, případně ve vyřazovací části kvůli zranění či aby tito vybraní hráči získali zkušenosti.

 • Soutěž dospělých/mistrovská soutěž/profesionální soutěž (v zámoří soutěže označované „Major“): České soutěže dospělých mohou hrát hráči starší 18 let; v USA a Kanadě jsou to soutěže určené pro hráče starší 21 let. V kategorii dospělých se uplatňuje volnější výklad pravidel než v juniorských soutěžích a rozhodčí by měli k hráčům přistupovat jako k dospělým. Hra obvykle nebývá tak rychlá, jelikož hráči jsou herně vyspělejší, jsou schopni šetřit síly tam, kde to jde, a dokážou využívat chyb soupeře. Místo vynucených herních činností, které mají nízké procento úspěšnosti, a neefektivního pohybu hráči využívají svou zkušenost a chytrost. Tím, co v konečném důsledku rozhoduje o vítězství nebo porážce, je pracovitost, vyjádřená především úspěšností při držení míče a získávání volných míčů.
 • Veteránské kategorie: Věkové kategorie od 35 do 65 let. Hráči nad 35 let hrají kategorii Masters, pro hráče nad 45 let je určena kategorie Grand Masters. Ve veteránských soutěžích v Kanadě platí pravidla CLA (Kanadská lakrosová asociace) s těmito výjimkami: nejsou povoleny chrániče ramen (s tuhými díly na ramenou), je omezena intenzita obranných zákroků (pouze odtláčení holí), po získání míče do držení jej musí hráč do pěti sekund přihrát, hráč, který je nejblíže míči na zemi u mantinelu, nesmí být při sbírání míče úmyslně atakován (tzv. pravidlo první u míče), nebezpečná střela do soupeře se trestá menším trestem (vyloučení na 2 minuty).
 • Registrace/soustředění/exhibice/přípravné období/základní část/vyřazovací část/turnaje: K tomu, aby se hráč mohl zúčastnit soutěže, se musí nejdříve zaregistrovat (způsobilost, poplatky). Soutěž je obvykle rozdělena na dvě části – základní část a vyřazovací část (play-off) (v zámoří je součástí soutěže ještě exhibiční/přípravná část, která probíhá před vlastní soutěží).

Družstva v zámoří před začátkem sezóny obvykle sehrají několik přátelských (exhibičních) utkání, většinou po skončení předsezónní fáze přípravy (soustředění). Základní část soutěže (včetně české NBLL) obvykle obnáší pro tým 16 až 20 utkání, přičemž dosažené umístění rozhoduje o nasazení do vyřazovací části neboli „play-off“ soutěže či turnaje o mistrovský titul asociace nebo státu.

V žákovských kategoriích v Česku se vyřazovací část nehraje a soutěž má několik kol „každý s každým“. V Kanadě i v juniorských kategoriích následuje po základní části soutěže část vyřazovací. Ve vyřazovací části kanadských juniorských a seniorských soutěží se hrají série na 3 až 4 vítězná utkání. V české soutěži se vyřazovací část momentálně hraje na dvě utkání, při rovnosti vítězství se pokračuje rozhodujícím miniutkáním v délce 15 minut. Ve vyřazovací části tak mohou týmy odehrát až 20 dalších utkání (v české soutěži je to cca 6 utkání). Na turnajích se obvykle uplatňuje podobný formát s vhodnými úpravami zohledňujícími délku turnaje a počet účastníků.

 • Asociace/organizace/domovské subjekty/soutěže: Lakrosové asociace jsou řídicí orgány na úrovni zemí (například Česká lakrosová unie), provincií (v Kanadě, např. Ontario Lacrosse Association, případně států v USA) či nižších územních správních jednotek (oblastí, krajů apod.), které obvykle pořádají své soutěže pro družstva podle územního hlediska.

V Kanadě fungují lakrosové asociace na úrovni jednotlivých provincií a jimi řízené soutěže mohou mít mírně odlišná některá pravidla hry. V Česku všechny druhy lakrosu zastřešuje Česká lakrosová unie. Na celonárodní úrovni se v Kanadě uplatňují pravidla Kanadské lakrosové federace, v Česku pravidla ČLU, vycházející z mezinárodních pravidel WL, a na mezinárodních soutěžích pak pravidla organizace World Lacrosse. Základem kanadské struktury lakrosu jsou domovské organizace, které obvykle organizují vlastní lokální soutěže dle pokynů a pravidel provinciální asociace. V České republice jsou základním kamenem organizace lakrosové kluby.

 • Výstroj/výzbroj/nedovolená výstroj/hráč v poli a brankář: Hráči v poli jsou povinni používat chrániče ramen, chrániče loktů, chrániče bicepsů, chrániče ledvin, helmu, rukavice a vhodnou obuv. Pokud jim nějaká část výstroje chybí, může jim být uložen trest za použití nedovolené výstroje (hráči, který má šperky, je uložen osobní trest do konce utkání). Obuv musí být vhodná, nikoliv tzv. vycházková. Většina hráčů upřednostňuje kotníkové boty na basketbal. Doporučuje se také používat suspenzor (především u brankáře).

Výstroj pro brankáře (její cena je relativně vysoká) obvykle zajišťuje klub jako motivaci pro své hráče. Klub by měl mít nejméně šest sad výstroje v různých velikostech (dle potřeby S, M, L, XL). Náklady na pořízení se rozpouštějí do klubových příspěvků. Pro brankářskou výstroj platí zvláštní pravidla (viz výstroj a výzbroj brankáře), jejichž porušení může rozhodčí potrestat vyloučením.


Na začátku sezóny je třeba chrániče upravit podle velikosti hráče a zajistit, aby dostatečně chránily všechna citlivá místa. Příliš malé nebo naopak příliš velké chrániče či helma brání v pohybu a zvyšují riziko zranění. Je třeba pečlivě zkontrolovat, zda není materiál chráničů poškozený. Potřebuje-li hráč dodatečnou ochranu, použijte dostatečně pevný vytvarovaný plast, který připevněte lepicí páskou.


Doplňkové chrániče hráči využijí při tréninku zaměřeném na plný kontakt, případně aby se chránili před zraněním. O výstroj je třeba se starat po celou sezónu a pokud hráč roste, je nutné pravidelně upravovat nastavení či chrániče vyměnit. Po každém použití nechte chrániče zavěšené vysušit a v průběhu sezóny je občas omyjte vodou s mýdlem (rovněž před uložením na delší dobu).

 • Helma a ochranná mřížka: Helma a ochranná mřížka musejí být typově schválené příslušným úřadem (úřad pro technickou normalizaci). Jsou povoleny jen určité typy mřížek a mřížka nesmí být nijak upravována. Hráč, který používá nepovolenou helmu nebo mřížku či jinou ochranu, může být vyloučen do konce utkání.

Helmu je třeba pravidelně kontrolovat, zda je vhodně nastavená její velikost, nejsou uvolněné šrouby, není opotřebené polstrování nebo není poškozená (prasklá) skořepina. Během hry musejí být upínací pásky zapnuté, aby helma s maskou dobře držela. Pokud se hráči upínací pásek uvolní či poškodí, musí okamžitě opustit hrací plochu, jinak by mohl být vyloučen za nedovolenou výstroj.

 • Rukavice: Lakrosové rukavice jsou lehké a ohebné a jejich speciální provedení zaručuje volnost při práci s lakrosovou holí. Manžety musejí být dostatečně utažené, aby chránily zápěstí, avšak zároveň dostatečně volné, aby neomezovaly jeho pohyb. Lze použít i hokejové rukavice, ovšem je třeba upozornit, že svou tuhostí brání potřebnému jemnému pohybu zápěstím a prsty.

Někteří hráči si v rukavicích vyřezávají otvory v místě dlaně nebo prstů, aby měli větší cit při držení hole. V takovém případě je třeba ponechat na dlani dostatek materiálu, aby se rukavice nerozpadla a držela dobře na ruce. Rovněž nevyřezávejte materiál v konečcích prstů, aby se rukavice ohýbala s rukou a prsty z ní při držení hole nevylézaly.

Rukavice, které nedostatečně zakrývají a chrání ruku, může rozhodčí hráči odebrat a uložit mu trest vyloučení za nedovolenou výzbroj. Co se týče správné velikosti rukavic, prsty by neměly být v rukavici natěsno (dotýkat se špiček), ale ani zase příliš navolno (maximálně o 2 cm kratší než prsty rukavice).

 • Chrániče ledvin/chrániče žeber/chrániče zad: Pro bezkontaktní podobu hry (veteráni) nejsou tyto chrániče nutné. V soutěžích či utkáních s omezeným kontaktem (žákovské ligy) je vhodné tyto chrániče používat. V soutěžích a utkáních, kde je povolen plný kontakt, jsou tyto chrániče nezbytné, protože bez nich může velmi snadno dojít ke zranění zad, ledvin nebo žeber.
 • Chrániče paží/chrániče bicepsů/chrániče ramen/chrániče hrudníku: V lakrosu dochází často ke kontaktu soupeřovy hole s rukama, pažemi, rameny, hrudníkem či zády hráče. Chrániče musejí být schopné tento fyzický kontakt absorbovat a musejí být dostatečně pevné, aby vydržely přímý úder holí. Chrániče ramen/hrudníku, chrániče loktů, chrániče bicepsů a chrániče ledvin/zad se prodávají většinou samostatně. V prodeji jsou ale i celé sety, které lze upravit podle velikosti hráče.

Použít lze také hokejové chrániče ramen, zejména u menších dětí, které potřebují jen chrániče ramen, loketní chrániče a rukavice, protože na jejich kratších pažích se tyto chrániče překrývají.

Chrániče loktů by měly na paži držet pevně a upínací pásky je vhodné ještě zajistit lepicí páskou.

 • Plná výstroj: Při většině tréninků jsou hráči od začátku v plné výstroji. Někdy ale trenér povolí hráčům trénovat jen v helmě a rukavicích („nalehko“).
 • Trénink v helmě a rukavicích/„nalehko“: Po větší zápasovétréninkové zátěži někteří trenéři povolí hráčům, aby místo v plné výstroji trénovali pouze v helmách a rukavicích (tzv. nalehko; brankáři jsou obvykle v plné výstroji).

V předsezónní fázi může proběhnout několik prvních tréninků jen v „helmě a rukavicích“, což pro brankáře znamená, že musí mít celou výstroj kromě chrániče holení a chrániče hrudníku/paží (viz výstroj a výzbroj brankáře).

 • Lakrosové hřiště/box/aréna (viz Vysvětlivky): Výraz, kterým se v boxlakrosu označuje sportoviště (hrací plocha), kde se odehrává utkání. Hřiště neboli box je plocha ohraničená mantinelyplexisklem, podobně jako např. hokejové hřiště či aréna.
 • Plexisklo (viz Vysvětlivky): Plexisklo je obvykle připevněné na mantinelech kolem celé hrací plochy kromě prostoru střídaček. Jedná se o stejné plexisklo, jaké se běžně používá na hokejových hřištích a jehož účelem je udržet puk (míč) ve hře. Ve špičkových arénách se používá plexisklová stěna bez vystouplých spojů.
 • Hrací plocha: Prostor ohraničený mantinely (tzv. box). Povrch hrací plochy je obvykle z betonu či je pokrytý turfem (umělý povrch) nebo dřevěnými parketami.
 • Postranní mantinel (viz Vysvětlivky): Hrazení na podélných stranách hrací plochy (boxu).
 • Polovina obrany/úroveň čáry území/„half-board“ (viz Vysvětlivky): Prostor na polovině vzdálenosti mezi zadním mantinelem a bližší čárou území (podle kanadských pravidel, tzn. přibližně na úrovni čáry území podle pravidel WL) (termín „half-board“ je převzatý ze zámořského hokejového prostředí). Někdy se tento prostor označuje jako „zeď“. O zdi rovněž hovoříme v souvislosti s procvičováním u zdi (viz házení o zeď).
 • Zadní mantinel (viz Vysvětlivky): Hrazení na kratších stranách (koncích) hrací plochy za brankou.
 • Míč mimo hrací plochu (viz Vysvětlivky): Když míč během utkání opustí hrací plochu, přeruší se hra, zastaví časomíra a míč je předán do držení družstvu, které se jej nedotklo jako poslední, kromě situace, kdy se míč odrazil mimo hrací plochu přímo od brankové tyče nebo břevna (zásah brankáře). V takovém případě zůstává míč v držení útočícího družstva.

Pokud rozhodčí nedokážou určit, kdo se míče dotkl jako poslední, než přešel mimo hrací plochu, provede se face-off.

 • Časomíra/výsledková tabule/časoměřič/zapisovatel/personál utkání (viz Vysvětlivky): Časoměrné zařízení na hřišti, které zobrazuje herní čas periody, běžící tresty, stav utkání (počet dosažených branek) a někdy také další informace (např. počet střel na branku neboli počet zásahů brankáře).

Herní a útočný čas obvykle měří dva dobrovolníci („časoměřiči“), třetí pak vede zápis o utkání.

 • Utkání/řádná hrací doba/periody/čtvrtiny/poloviny/přestávky: Boxlakrosové utkání podle pravidel WL (podle nichž se hrají české soutěže) trvá 60 minut čistého času, rozdělených na čtyři periody po 15 minutách („řádná hrací doba“). V některých kanadských soutěžích je hrací doba rozdělena na třetiny po 20 minutách. V žákovských, dorosteneckých, ale i dospělých kategoriích může být řádná hrací doba upravena jinak propozicemi soutěže.

Ve většině soutěží je mezi periodami přestávka, obvykle dvě až deset minut. V juniorském lakrosu jsou periody obvykle kratší (např. 3 x 12 minut).

V mimořádných případech může rozhodčí utkání předčasně ukončit, například kvůli vodě pronikající do arény, vážnému zranění hráče apod.

 • Prodloužení/zlatá branka/„náhlá smrt“: Pokud je po řádné hrací době utkání nerozhodnuté, v zámořských žákovských lakrosových soutěžích utkání obvykle končí remízou (v základní části soutěže). V české žákovské lize následuje po každém utkání dovednostní soutěž (samostatné nájezdy) o další bod. Na turnajích (včetně kontinentálních a světových mistrovství) a provinčních/národních mistrovstvích se obvykle hraje prodloužení. Prodloužení, které se uplatňuje ve všech částech české lakrosové ligy dospělých, končí vstřelením první branky.

V profesionálních (a stejně tak v českých soutěžích dospělých) se v prodloužení hraje na tzv. zlatý gól. V juniorských a seniorských kanadských soutěžích se v případě remízy v řádné hrací době prodlužuje o další celou periodu v délce 10 minut (nehraje se tedy na zlatý gól). Ve vyřazovací části soutěže se v případě, že se po první periodě prodloužení nerozhodne, hraje druhá perioda prodloužení na zlatý gól.

S měnící se šířkou lakrosové branky na různých úrovních a v různých věkových skupinách se mění i taktika útoku a obrany. V případě menších branek (nebo většího brankáře) je důležité brankáře rozhýbat do stran. Spíše než se pokoušet o střelbu z místa je nutné proniknout do herního středu a probíhat před brankou do strany (při tom naznačovat tělem a holí).V obraně je pak nejdůležitější nenechat útočníky chodit do středu, hrát staženou obranu v boxu, blokovat střelecké koridory a obecně zahušťovat střed. Z toho pro brankáře vyplyne více střel přes clonu/hráče, ale jsou-li bránící hráči ve správném postavení, kdy pánví směřují k mantinelu a nepouští útočníky horem dovnitř, neměly by mu tyto více méně rutinní zákroky dělat problémy.


Při hře na širší branky je jedním z nejdůležitějších aspektů dobré obrany (ne-li tím nejdůležitějším) těsné pokrývání útočníků a důsledné přistupování ke střelcům. Pro útočníky se budou mnohem častěji otevírat volné střelecké koridory vně herního středu. Vzhledem k povolenému naskakování do brankoviště v profesionálních soutěžích (povoleno i v českých soutěžích) je základní obrannou taktickou zásadou nenechat se obejít spodem směrem k brankové čáře, aby k letce vůbec nemohlo dojít. V jednom utkání každý tým obvykle vstřelí 5 až 15 gólů v závislosti na velikosti branek a kvalitě obrany a brankáře.

 • Branková čára (viz Vysvětlivky): Čára vyznačená na hrací ploše mezi brankovými tyčemi, vyznačující rovinu branky. Aby bylo možné uznat branku, musí míč přejít přes brankovou čáru celým svým objemem.

V některých halách je prodloužená branková čára nakreslená z hokeje, kde se používá pro účely zakázaného uvolnění. Vede od místa styku postranních a zadních mantinelů v rozích hrací plochy přes brankovou čáru.

 • Brankoviště (viz Vysvětlivky)/pravidlo zakazující zahrání míče zpět do brankoviště/pravidlo 4 sekund/atakování hráče s míčem v brankovišti: Brankoviště je neúplný kruh o poloměru 282 cm kolem branky, který je za brankou přerušen spojnicí rovnoběžnou se zadním mantinelem. Hru v brankovišti v boxlakrosu upravuje řada pravidel. Útočící hráč s míčem v držení se například nesmí svýma nohama ani holí dotknout brankoviště, jinak je hra přerušena a jeho družstvo ztrácí míč. Pokud útočící hráč vstoupí do brankoviště nebo se dotkne čáry brankoviště až poté, co míč přejde brankovou čáru, je branka uznána.

Útočící hráč bez míče by neměl přes brankoviště probíhat ze dvou důvodů: za prvé, je-li v okamžiku, kdy je v brankovišti, vstřelen gól, nebude uznán (ledaže by tam byl hráč vražen obráncem), a za druhé, probíhá-li útočník brankovištěm, aby atakoval obránce s míčem, jedná se o nedovolený zákrok (atakování přes brankoviště). Pokud ale proběhnutí útočícího hráče přes brankoviště nemá na hru žádný vliv, hra přerušena nebude.

Bránící hráč bez míče může do svého brankoviště vstupovat bez omezení; má-li ale míč ve svém držení, do brankoviště nesmí (porušení tohoto pravidla – zahrání míče zpět do brankoviště – znamená ztrátu míče). Podle kanadských pravidel je brankář jediný, kdo smí vnést míč do svého brankoviště (v juniorských a nižších kategoriích je povoleno jedno vnesení míče do brankoviště za jedno držení míče); podle pravidel WL nesmí do vlastního brankoviště vstoupit žádný hráč s míčem v držení, tedy ani brankář.

Má-li brankář míč ve svém brankovišti a soupeř atakuje jeho hůl, jedná se o nedovolený zákrok „atakování hráče s míčem v brankovišti“. Brankář (nebo obránce) s míčem v držení ve svém brankovišti musí do 4 sekund (podle pravidel WL; v některých kanadských soutěžích je to 5 sekund) míč rozehrát mimo brankoviště, jinak je míč předán soupeři. Nemůže-li brankář rozehrát v časovém limitu, může brankoviště nejlépe za brankou opustit a využít branku jako clonu, aby získal čas na rozehrání a nedošlo ke zbytečné ztrátě míče (soupeř musí oběhnout brankoviště). Tato pravidla o brankovišti nabývají na důležitosti především při nátlakové hře soupeře.

 • Čára území (viz Vysvětlivky): Podle pravidel WL (podle kterých se hrají české soutěže) je to čára vyznačená na obou polovinách hrací plochy kolmo na podélnou osu hrací plochy ve vzdálenosti 13 m od středové čáry. V kanadských soutěžích to jsou tečny ke kruhu pro face-off, vyznačené na obou polovinách hrací plochy kolmo na podélnou osu hrací plochy, které se uplatňují jako středová čára pro účely pravidla držení míče v útočném území (polovině). Při face-off nesmějí hráči tyto čáry překročit, dokud není zahájena hra, jinak je míč předán do držení soupeři. Před zahájením hry se mohou hráči v útočném nebo obranném území pohybovat bez omezení.

Tyto čáry se v kanadských pravidlech uplatňují také při přesilovce/oslabení. Jakmile míč přejde přes čáru území do útočného území, nesmí již útočné území opustit, jinak je předán soupeři. Pokud ale míč ze svého obranného území dostane nějakým způsobem bránící se tým (kopnutím, odpálením apod.) nebo se míč přes čáru území odrazí od tyče nebo po nahodilém kontaktu (nikoliv úmyslně), hra pokračuje bez přerušení.

 • Kruh pro face-off/bod pro face-off/čáry určující postavení nohou (viz Vysvětlivky): Prostor pro středový face-off je vyznačen bodem uprostřed malého kruhu o průměru 43 cm a dalšího kruhu o průměru 335 cm. V kanadských soutěžích má malý kruh průměr 61 cm a na obou jeho stranách vedou rovnoběžně s podélnou osou hrací plochy tečny, které vyznačují prostor, v němž nesmí hráč na face-off mít nohy. Při porušení tohoto pravidla je míč předán do držení soupeři (což rozhodčí neposuzují příliš jednotně).

Na hrací ploše jsou dále dvě rovnoběžné čáry vedoucí napříč označované jako čáry území. Při face-off podle kanadských pravidel mohou hráči překročit čáru území až poté, co míč opustí bod pro vhazování, jinak je jejich tým potrestán ztrátou míč. Podle pravidel WL mohou hráči čáru území překročit ihned po zahájení hry, nesmějí však nijak atakovat hráče na face-off.

 • Míč/lakrosový míč/míč z vysokotlaké pěny/tenisový míč: Lakrosový míč se vyrábí z přírodního indického kaučuku a na svou velikost je poměrně těžký. Je pružný a může překvapit nečekanými odskoky. První (a tedy nejstarší) lakrosové pravidlo zakazovalo hráčům dotknout se míče rukou. Samotný lakrosový míč má velmi barvitou historii.

Při hře v tělocvičně, například při hodině tělocviku je vhodné používat tenisové míče nebo speciální tréninkové míče z měkčí gumy. Tenisové míče pomáhají při procvičování tzv. měkkých rukou.

 • Nový míč/starý míč/„briketa“: Trénink by se měl vždy co nejvíce blížit skutečné hře, takže je vhodné při něm používat nové lakrosové míče. V této souvislosti je třeba zmínit, že jeden den procvičování na zdi dokáže z nového míče běžně udělat „briketu“.

Starší míče jsou více kluzké než míče nové a střely a přihrávky tak mají tendenci vylétávat z hole výš. Nové míče mají konzistentní odskok (lépe se odhaduje) a mají lepší přilnavost k výpletu hole, což zlepšuje kontrolu nad míčem. Dnes už existují technologie pro obnovu jejich povrchu (www.hedgehoglacrosse.com).

 • Odskok míče: Míče z indického kaučuku se vyznačují nečekanými odskoky, které jsou hráči s tím, jak roste jejich zkušenost, za nějakou dobu schopni odhadnout. Někteří hráči dávají míči určitou rotaci (buď úmyslně, nebo v důsledku neobvyklého způsobu vypuštění), kterou nemusí být pro brankáře, ale i hráče snadné „přečíst“.

Přihrávku o zem koučové nevidí příliš rádi, protože míč odrazem (především na betonovém povrchu) získá opačnou rotaci a pro spoluhráče není snadné přihrávku přijmout (míč se z hole vytáčí). Vznikají tak zbytečné ztráty míče nebo nevyužité brankové příležitosti.

 • Lakrosová hůl (hlava, ústí, hrdlo, násada, koncovka)/doraz/dřevěná lakrosová hůl/lakroska/hůl: Standardní lakrosová hůl (někdy také „lakroska“) sestává ze dvou základních dílů – násady (obvykle z titanu, kompozitu nebo i dřeva) a hlavy (z plastu). Násada má na jednom konci koncovku a na druhé straně je nasazena na hrdlo hlavy. Vnitřní stěna hrdla je opatřena měkkou podložkou zvanou doraz (tlumí náraz míče a brání mu v odrazu od stěny hrdla). Horní (široká) část hlavy se označuje jako ústí. V ústí je výplet obvykle propleten vypínacími (střeleckými) provázky.

V hlavě je výplet, v němž si každý hráč pomocí provázků vytvoří kapsu, která mu vyhovuje. Řada hráčů si na násadě pomocí hokejové pásky vyznačuje určitá místa a někteří si zvětšují koncovku. Obecně platí, že délka hole může být v rozsahu od 101,6 cm do 106,7 cm (v profesionálních soutěžích a v soutěžích podle pravidel WL; v kanadských soutěžích až 116,8 cm), přičemž v některých kanadských soutěžích dětských kategorií (pod 12 let) jsou povoleny i hole kratší (nejméně 86,4 cm).

Násadu si hráč vybírá podle hmotnosti, profilu a délky, přičemž rozhodujícím faktorem je pozice, na které hraje. Útočníci obvykle používají kratší hole, aby se s ní lépe manipulovalo a pro obránce bylo těžší jim odebrat míč. S kratší holí se rovněž snadněji naznačuje. Delší hůl dodává střele vyšší rychlost, ale zase se hůře ovládá (nejen při naznačování, ale i při běžných herních činnostech). Někteří obránci používají delší hůl, protože tak mohou kontrolovat bráněného protihráče na větší ploše a mají větší dosah při zákrocích holí nebo při zachytávání přihrávek (vynucená ztráta míče). Pokud hráč během hry ztratí svou hůl, může se nadále zapojovat do hry – může soupeře odtláčet pažemi (nesmí jej ale držet), přičemž ale musí velmi dobře pracovat nohama.

Hráči si vybírají hůl podle toho, jak jim „sedí“ a jaké má charakteristiky. Někteří hráči (zejména v Kanadě) ještě dnes hrají s tradiční holí vyrobenou z jednoho kusu dřeva, buď kvůli jejím vlastnostem, nebo protože ji zdědili po předcích. Během utkání nesmí hráč měnit dřevěnou za plastovou hůl a naopak.

 • Zúžená lakroska/kontrola lakrosové hole/nevyhovující hůl: Hráči si často dodatečně zužují hlavu lakrosové hole nahřátím (v troubě 4 minuty při 200 °C, boky hlavy se stáhnou provázkem do požadovaného tvaru). Příliš úzká hlava ale nemusí být z mnoha důvodů nejvýhodnější.

Hráči, jehož výplet nepřiměřeně zadržuje míč, bude po kontrole hole (kontrolu hole soupeře si může vyžádat kapitán týmu) uložen menší trest. Pokud se hráči míč „zasekne“ v holi během face-off, je míč předán soupeři (ztráta držení míče). Hlava hole může být ve svém nejširším místě široká od 11,4 cm do 17,8 cm (vnitřní rozměr). Plastové hlavy mají tendenci se postupně zužovat (v důsledku změn teploty apod.). Do určité míry to může být výhodné, větší zúžení ale může hlavu znehodnotit.

Vyžádat si lze i kontrolu hole brankáře. Maximální šířka hlavy brankářské hole je 33 cm (měřeno k vnější hraně rámu hlavy). Je-li hůl při kontrole označená jako nepovolená, rozhodčí ji hráči pro zbytek utkání odeberou. Tresty za nedovolenou výzbroj hráče i brankáře jsou podle kanadských pravidel přísnější a kromě menšího trestu je takovému hráči uložen také osobní trest do konce utkání.

 • Výplet/kapsa/oka výpletu/vypínací (střelecké) provázky/boční stěna/horní provázek/dolní provázek/ladění výpletu: Kapsa výpletu je místo, kde je v hlavě hole usazen míč. Kapsa může být ve výpletu nahoře, uprostřed nebo dole (nízko) a může být hluboká nebo mělká podle preferencí každého hráče. Kapsa se tvaruje (tzv. ladí nebo šteluje) utahováním či povolováním bočních provázků, kterými je výplet připevněn k rámu hlavy, a „nabíráním“ (kdy se bočním provázkem mezi dvěma otvory v boku hlavy provlečou dvě místo jednoho oka výpletu). Boční provázky by měly být vedeny a utaženy shodně na obou stranách hlavy, aby hůl házela přesně. Výrobce lakrosových holí Warrior nabízí typ Warp s různými typy kapes, které nepotřebují další úpravy. V každém týmu se ale určitě najde někdo, kdo umí udělat dobře fungující výplet. Vyplést hůl tak, aby to hráči vyhovovalo, vyžaduje určitou praxi. První otázka, kterou vám dobrý výpletář položí, je: „Jak chceš, aby ti to házelo?“. 

V prvním kroku se síťka pomocí speciálních, co nejvíce utažených ok či uzlů připevní tzv. horním provázkem k horní části rámu hlavy (první řada ok síťky se obvykle jednou nebo dvakrát přeloží). Následně se podobně přichytí boky síťky k bokům hlavy. U prvních bočních ok se boční provázek utahuje velmi těsně, směrem dolů je postupně stále volnější. Dolní provázek se proplétá skrz otvory v hrdle hlavy a používá se k jemnému ladění hloubky kapsy.

Z hlubší kapsy se míč vyhazuje hůře (trvá to déle), naopak z mělčí kapsy vylétne rychleji. Napříč výpletu se v jeho horní části proplétají vypínací (střelecké) provázky, které je třeba na obou koncích upevnit k hlavě hole a stejnoměrně utáhnout. Jejich pomocí se tvaruje přechod z volné kapsy do vypnutého ústí a nastavuje se míra zadrhávání.

Jako vypínací (střelecké) provázky se používají tkaničky do bruslí nebo nylonový provázek. Nad nimi se ještě někdy napříč výpletu proplétá další provázek, který zpevňuje ústí a zabraňuje nadměrnému zadrhávání (zajišťuje plynulé vypuštění míče). Střelecké provázky mohou být vpleteny do ok síťky přímo napříč hlavy, nebo ve tvaru V, jenž vede míč k místu vypuštění; mohou být propletené skrz sousedící řady ok, nebo třeba ob jednu řadu. Počet a umístění provázků rozhoduje o hloubce výpletu a tvaru a umístění kapsy (nahoře, uprostřed dole z hlediska hlavy), což je vše velmi individuální. Střelecké provázky se proplétají skrz oka síťky kapsy naplocho jednotlivými konci tkaničky proti sobě od jednoho boku ke druhému s rovnoměrným vypnutím. Další možností je položit polovinu délky tkaničky naplocho přes kapsu a druhým koncem ji postupně obtáčet přes oka výpletu od jednoho boku hlavy ke druhému.

Dostatečně hluboká kapsa a vhodné vypnutí střeleckých provázků je nutné k tomu, aby se míč při manipulaci s holí ve výpletu nehýbal a bylo možné jej vyhodit přesně. Nejlepší je obvykle středně hluboká kapsa (tj. vrcholek míče je těsně pod spodní hranou boku hlavy). S postupným prohlubováním výpletu v důsledku samovolného utahování a vlhkosti hráči podvědomě přizpůsobují svou techniku házení. To vede ke ztrátě přesnosti a razance a často také k „zadrbnutí“ při pokusu o tvrdou střelu nebo razantní přihrávku. Hluboký výplet, byť velmi účinný při krytí míče, začne ovlivňovat přesnost přihrávky a střely a nakonec si vyžádá úpravu nebo výměnu.

Syntetické i kožené materiály postupně ztrácejí pružnost, takže při dlouhodobějším uskladnění je vhodné lakrosovou hlavu zabalit do igelitového pytle a ten těsně uzavřít. Hole skladujte při běžné teplotě (nejlépe při teplotě, jaká panuje při hře), jinak plast degraduje a křehne (hrozí zlomení hlavy), hlava se zužuje a hůl začne „házet jinak“. Je-li materiál výpletu před tréninkem nebo utkáním očividně vysušený, někteří hráči výplet navlhčí nebo povolí, aby získal pružnost. O tom, zda je hůl ke hře vhodná, nakonec vždy rozhoduje to, jak dobře se s ní hází a chytá.

 • „Drbnutí“/zadrhávání: Míra, v níž výplet a vypínací provázky zadržují míč v hlavě. Když výplet „drbe“ hodně (zadržuje míč pevněji a déle), je výsledkem tvrdší střela a snazší krytí míče a naznačování. Výplet, který zadrhává méně, umožňuje zase rychlejší vypuštění, ale hůře drží míč.

Pokud míč při manipulaci s holí vypadává, kapsa je pravděpodobně příliš mělká. Jdou-li přihrávky nebo střely příliš dolů, kapsa je pravděpodobně příliš hluboká. Jestliže se míč při kolébání „vyvaluje“ příliš doleva nebo doprava, bude možná nutné povolit střelecké provázky nebo přetvarovat kapsu (podél bočních stěn hlavy).

 • Triky s holí/klamavé střely: Triky s lakroskou jsou „artistické“ manipulace s lakrosovou holí, které nacházejí uplatnění především mimo hřiště jako dobré cvičení koordinace zraku a horních končetin a sžívání se s lakroskou. Hráči, kteří chtějí být opravdu nejlepší, nosí lakrosku neustále s sebou.

Hráč by při tréninku či utkání neměl triky s holí používat, nedokáže-li je úspěšně provést v 90 % případů, jinak ztěžuje situaci spoluhráčům, ztrácí sebedůvěru a hrozí, že jej kouč nechá sedět na lavičce. Klamavé střely, jako je zadovka či zámotek, ovšem v utkání při správném načasování (viz střelecké úhly) své místo mají.

 • Manažer/hlavní trenér/asistent trenéra/realizační tým: Ve většině týmů se uplatňuje tato hierarchie: generální manažer, hlavní trenér (kouč), asistenti trenéra, kapitáni, hráči. Pokud pozice generální manažera neexistuje, je hlavní autoritou v týmu hlavní trenér.

Každý hráč a člen realizačního týmu by měl mít své jasné místo a měl by se zodpovídat osobě či osobám, které jsou v týmové hierarchii před ním. Manažeři řídí, koučové koučují, trenéři trénují a hráči hrají. Pokud někdo tuto hierarchii naruší (zejména vědomě), musí nést následky. O potrestání může rozhodnout ve vhodný čas vedení nebo hned na místě hlavní kouč (jde-li o jednání hráče při tréninku nebo utkání).

V týmu jsou obvykle nejméně dva asistenti kouče – jeden pro obranu a jeden pro útok. Má-li tým jen dva kouče, mohou mít oba pozici hlavního kouče, přičemž jeden se stará o útok a druhý o obranu.

Manažeři se nejčastěji zabývají získáváním hráčů včetně hostování a přestupů, organizačním řízením týmu a najímáním koučů. Hlavní kouč ve spolupráci s asistenty určuje týmovou filozofii, principy a strategie.

Názory hráčů jsou důležité a cenné pro herní taktiku a před utkáním či tréninkem, ale i během něj a po něm je třeba s hráči vést dialog. Někteří koučové názory hráčů zohledňují více než jiní, přičemž extrémem je na jedné straně tzv. prohráčský kouč (vysoký důraz na komunikaci s hráči) a na druhé „vojenský styl“ (nízký důraz na komunikaci s hráči). „Vojenský styl“ obecně funguje nejlépe u dětí, zatímco prohráčský kouč u dospělých. Kouč musí mít autoritu a hráč, který ji trvale podrývá, by měl být posazen na lavičku.

Kouč musí jít příkladem a v týmu udržovat disciplínu. Musí být skutečnou osobností, která si stojí za svým a je schopna dostát svým slovům. Musí být schopen přimět hráče k tomu, aby na hřišti dělali to, co po nich chce (rozkreslit signál nebo provést změny, které zvýší účinnost útoku nebo obrany). Kouč musí být energický, rozhodný, musí se umět rozhodovat včas a u hráčů a členů realizačního týmu musí mít nejvyšší respekt coby skutečná autorita.

Trenéři by se měli těšit stejné autoritě jako koučové. Jedná se především o trenéry fyzické kondice, atletické přípravy, fyzioterapeuty atd. Má-li klub/tým k dispozici kompletní realizační tým, budou tito profesionálové koučovi a manažerovi po každém utkání podávat hlášení o zraněních. Obvykle je ale tým (v neprofesionálním lakrosu) rád, když má kouče (vyškoleného v první pomoci) a správce vybavení.

 • Teoretická příprava: Mají-li hráči problém pochopit určitý systém, cvičení nebo herní činnost, snaha vysvětlit podrobnosti na hrací ploše často bývá kontraproduktivní. Obvykle se vyplatí danou záležitost přeskočit a vrátit se k ní později při „teoretické přípravě“ po tréninku nebo před dalším tréninkem, kdy je dost času se věnovat všem podrobnostem. Tréninkový čas na hřišti je drahý a je třeba jej využít co nejúčelněji.
 • Trénink/cvičení (viz Herní kombinace): Procvičováním si hráči trvale vštěpují potřebné dovednosti. Způsob, jakým trenér vede trénink, se bezprostředně odráží ve „výsledném produktu“, tedy v tom, co družstvo předvádí na hřišti. Tréninky by měly vždy zohledňovat aktuální období sezóny, tj. příprava, základní část, vyřazovací část. V přípravném období je třeba vybudovat „kostru“ pro rozvoj herních činností (tzv. metoda scaffoldingu) a získat fyzickou kondici, které je pak v průběhu základní části třeba udržovat, aby kulminovaly během části vyřazovací.

S postupujícím rozvojem základních dovedností u hráčů by se měl trénink stále více zaměřovat na techniku. Plán tréninku by měl také odrážet snahu o zlepšení a změny v dalších aspektech, kde se při předchozích utkáních nebo trénincích projevily slabiny.

K tréninku by hráči měli přistupovat naplno a se stejným zaujetím jako k utkání.Žertování a uvolněnější atmosféra sem ale také přirozeně patří, ovšem jen ve vhodnou dobu, například mezi cvičeními nebo když jsou hráči na konci svého zástupu. Jakmile se hráč dostává na řadu nebo když mluví kouč, vyžaduje se opět plná soustředěnost.

Vlastní cvičení (bez vysvětlení a přípravy) obvykle trvají 5 až 10 minut a po každém druhém cvičení by měla být přestávka na pití (po 15 až 20 minutách). V závislosti na věku, dostupném vybavení a zařízení a aktuálním zápasovém zatížení trvá tréninková jednotka obvykle 1 až 2 hodiny.

Běžná tréninková jednotka by měla začínat obecným rozcvičením, po kterém následuje specifické dynamické rozcvičení a série cvičení, která se vyváženě věnují různým dovednostem. Vysvětlení cvičení (s případnou ukázkou) by nemělo trvat déle než dvě nebo tři minuty.

Kondiční cvičení zařazujte až na konec tréninku. V ideálním případě by se mělo jednat o cvičení relevantní pro lakros (například nahradit přímý  sprint ), přičemž poměr mezi dobou výkonu (na 100 %) a odpočinkem by měl být asi 1:2.

Jednotku začněte a zakončete  shromážděním  celého týmu.Podle našeho názoru by hráči neměli mít týdně více než tři nebo čtyři formální tréninkové jednotky (včetně utkání) plus jeden nebo dva tréninky fyzické kondice s cvičeními relevantními pro lakros.

Klamavé střely je nejvhodnější trénovat při házení o zeď. Během formálního tréninku by je hráč zkoušet neměl, pokud je nedokáže správně provést v devíti z deseti případů.

Najít vhodnou zeď k procvičování manipulace s holí není snadné, protože je třeba, aby byla hladká a bez oken či jiných ploch, které by bylo možné poškodit, byla v blízkosti bydliště na místě, kde není příliš velký provoz a kde při nepovedených nebo nezachycených střelách nebudete zbytečně přicházet o míče (vodní plocha, neprostupné křoví apod.).

 • Motorické dovednosti/motorické vzory/manipulační dovednosti/svalová paměť: Trénování je procvičování a zdokonalování individuálních i kolektivních pohybových a manipulačních dovedností (pohybové a manipulační vzory společně tvoří to, co se označuje jako „motorické dovednosti“). Pohybové vzory se často považují za něco daného, ovšem mladí hráči se musejí naučit, jak je správně – a tedy efektivně – provádět (viz atletická abeceda), aby je uplatňovali v odpovídajících pohybových situacích. Používání horních nebo dolních končetin k manipulaci s předmětem patří mezi dovednosti, jejichž osvojení je nejtěžší a mentálně nejnáročnější.

Je důležité, aby děti získaly cit pro (dynamické) prostorové vztahy mezi sebou, okolními předměty (mantinely, branky) a dalšími lidmi. Aby se mohly úspěšně zapojit do kolektivní hry na ohraničené hrací ploše, musejí si vybudovat prostorové vnímání – jak obecné, tak ve vztahu ke své osobě. Při cvičeních postupujte od jednoduchého ke složitějšímu (cvičení lze např. zpočátku provést v chůzi) a často uplatňujte dříve osvojené dovednosti, především když začleňujete nové cvičení. Vždy byste měli být schopni odpovědět na otázku „Proč tohle děláme?“.

Nová cvičení přidávejte, až když si hráči osvojí ta stávající. Před procvičováním nové dovednosti nebo motorického vzoru dejte hráčům dostatek času, aby získali jistotu v tom, co právě procvičují (metoda učení označovaná jako „scaffolding“).

Hráči by měli být vedeni k tomu, aby vše dělali co nejjednodušeji (základy), dokud nejsou schopni provést něco složitějšího alespoň v devíti z deseti případů (při tréninku i při utkání). I profesionální hráči lakrosu se spoléhají na základy (např. držet se při hře své úlohy, hrát chytře a na jistotu, cenit si držení míče). Hovoříme-li o základech, nejedná se jen o práci s holí, ale například i o dovednosti, jako je bojovnost nebo komunikace.

 • Metoda scaffoldingu/rozfázování cvičení/cvičení „v chůzi“/rozvoj dovedností: Představujete-li nové cvičení, je třeba mu v plánu tréninku vymezit delší dobu, aby je bylo možné nakreslit nebo předvést. Po vysvětlení cvičení si nechte prostor pro dotazy hráčů. Důležité aspekty lze upřesnit při teoretické přípravě (omezte počet dotazů a vyhněte se dlouhému vysvětlování, především u dětí).

Další cvičení přidávejte, až když si hráči osvojí ta stávající. Před procvičováním nové dovednosti nebo motorického vzoru dejte hráčům dostatek času, aby získali jistotu v tom, co právě procvičují (metoda učení označovaná jako „scaffolding“). Začněte pomalu, aby si hráči osvojili průběh cvičení (tzv. cvičení v chůzi), a poté zrychlete. Cvičení může předvést trenér nebo lze požádat (a tím ocenit) hráče, který danou dovednost dobře zvládá, aby cvičení předvedl ostatním (čímž upevníte jeho sebedůvěru).

Během cvičení hráče veďte neformálně k tomu, aby sledovali a analyzovali svůj výkon, ale i výkon spoluhráčů (co bylo dobré? v čem je třeba se zlepšit?). Při začleňování nových dovedností do tělesné výchovy se běžně používá přístup „whole-part-whole“ (hra-cvičení-hra nebo celek-část-celek).

Začněte ukázkou (třeba i s využitím videa) nebo vysvětlením celé dovednosti nebo pohybového celku (případně lze hráče nechat, aby si ji zkusili) a poté dovednost rozdělte na jednotlivé prvky, které předvádějte postupně, až bude třeba. Později jednotlivé prvky nebo jejich skupiny začněte procvičovat v kombinaci tak, že se nakonec zpětně složí v dovednost nebo pohybový celek, který byl na začátku předmětem ukázky.

Při cvičeních postupujte od jednoduchého ke složitějšímu (cvičení lze např. zpočátku provést v chůzi) a často uplatňujte dříve osvojené dovednosti, především když začleňujete nové cvičení. Nakonec připravte utkání, hru či aktivitu, v níž děti dovednost uplatní nebo ji mohou předvést, jako něco zábavného, k čemu bude celé cvičení směřovat.

Minizápasy lze hrát se stejnými pravidly jako běžné utkání, nebo lze pravidla či parametry upravit tak, aby se zvýšil důraz na určitou dovednost (např. menší hřiště kvůli rychlejší práci s holí nebo zachování pravidla 10 sekund i v oslabení, aby se více procvičil přechod). Funkci rozhodčího zaujme zpravidla kouč, který tak může hru přerušit i v okamžiku, kdy potřebuje hráče na něco upozornit (například na nějaký zlozvyk

nebo upravit jejich postavení).

 • Kapitáni/vůdci/veteráni/nováčci/hostující hráči: Je důležité, aby si trenér našel vůdce týmu a pracoval s nimi. Většina týmů má (podle pravidel WL, podle kterých se hrají české soutěže) jednoho kapitána (je označen písmenem C na dresu) a dva zástupce kapitána (jsou označeni písmenem A na dresu), kteří zastupují hráče. V některých soutěžích je dovoleno, aby v utkáních družstvo zastupovali maximálně tři hráči bez dalšího upřesnění (tzn. může to být pouze 1 kapitán, nebo 3 asistenti, nebo 1 kapitán a 1 asistent atd.). Kapitán a jeho zástupci jsou také označeni v zápisu k utkání.

Kapitánem je obvykle zkušený hráč, který má respekt u koučů i spoluhráčů a který je schopen racionálně a konstruktivně diskutovat s rozhodčími. V tomto ohledu je dobré, když se jedná o zkušeného hráče, který jde ostatním příkladem (to ale neznamená, že by výborným vůdcem nemohl být mimořádně nadaný nováček). Kapitán by měl zosobňovat styl a reputaci týmu. Hráč, který střílí spoustu gólů a sbírá ocenění, nemusí nutně být dobrým kapitánem. Existují na to různé názory, ale dříč ochotný se obětovat pro tým je obvykle také nejlepším vůdcem, jenž dokáže „uřídit“ spoluhráče.

Asistenti kapitána jsou spolu s kapitánem jediní, kdo mohou během utkání diskutovat s rozhodčími, a měli by to rovněž být vysoce respektované osobnosti se silným charakterem. Někteří z nich budou vůdčími typy na hřišti, jiní zase mimo hřiště, někteří budou hlasití, jiní tišší; někteří budou mít onu kouzelnou schopnost v rozhodujících okamžicích „zbláznit“ tým a dostat jej do varu.

Spolu s kapitány pomáhají s organizováním hráčů, počínaje odpovědností za včasné začátky a správné provedení rozcvičení.

V mladším věku by měla být každému hráči dána možnost být kapitánem, aby později v případě, že bude do této pozice ustaven, již věděl, jaké jsou jeho povinnosti. Noví hráči v týmu se obecně označují výrazem „nováčci“, zatímco starší a zkušenější hráči jsou „veteráni“. Tato označení se používají v juniorském, seniorském i profesionálním lakrosu, kde se jako nováček označuje hráč, který v soutěži působí prvním rokem.

V lakrosové komunitě se obecně očekává, že nováčci budou vystupovat skromně a ke svým „veteránským“ spoluhráčům budou vzhlížet s respektem, jinak totiž hrozí, že do kolektivu nezapadnou. Jsou dva typy nováčků: dobří nováčci a špatní nováčci.

 • Spoluhráči: Lakros se v jazycích původních obyvatel Severní Ameriky označuje různými výrazy, mimo jiné i jako „mladší bratr války“. Spoluhráče by měla spojovat vzájemná důvěra a respekt, jako by to byli vojáci, kteří společně bojují za svou zemi (tým). Spoluhráči nemusejí být mimo hřiště nejlepšími kamarády, ale všichni

Spoluhráči by se měli vzájemně maximálně podporovat a povzbuzovat a vytvářet tak v týmu pozitivní náladu, a to jak na hřišti, tak mimo něj. Spoluhráči, který se nechal obehrát v obraně nebo který vyslal špatnou střelu, případně ztratil míč, by ostatní hráči během zápasu neměli nic vyčítat.Vést hráče je úkolem kouče, a pokud v takové situaci některý hráč „shazuje“ spoluhráče, musí si je oba „srovnat“ kouč.

 • Dres/rozlišovák: Dnes se ve sportovním prostředí prosazuje tendence, kdy domácí tým hraje v tmavých dresech a hosté v dresech bílých. Dříve to bylo naopak, ale bílá barva pravděpodobně lépe prezentuje tým na cizím hřišti. Dresy se vyrábějí z lehkých a prodyšných materiálů, přičemž se samozřejmě dbá i na estetické hledisko. Dresy pro brankáře jsou větší.

Někteří hráči mají z různých důvodů speciální nároky na dres, ale většinou je to tak, že co dostanete, to máte. V ideálním případě jsou k dispozici tréninkové rozlišovací dresy v několika barvách, které lze využít při různých cvičeních.

 • Domácí/hosté: Ať už jde o utkání v místní soutěži nebo v soutěži reprezentací, jedno družstvo má vždy dresy tmavé barvy a druhé světlé barvy tak, aby se hráči odlišili. Dnes se ve sportovním prostředí prosazuje tendence, kdy domácí tým hraje v tmavých dresech a hosté v bílých dresech.

V průběhu sezóny tým sehraje nejméně jedno utkání na hřišti každého svého soupeře. Domácí tým by měl být hrdý na svůj areál a vyžadovat stejný respekt od fanoušků.

 • Rozcvičení/volné rozcvičení/oficiální rozcvičení/„warm-up“ (viz zahřátí herního dne): Družstva by měla být v místě utkání nejméně jednu hodinu před začátkem utkání (raději ale ještě dříve) tak, aby měla dostatek času na rozcvičení obou typů: volné rozcvičení (bez výstroje) a oficiální rozcvičení (v plné výstroji). V časové tísni nebo při problémech s dostupností hrací plochy lze volné a oficiální rozcvičení spojit, případně lze volné rozcvičení provést mimo hrací plochu či zcela mimo arénu. Cílem volného rozcvičení je obecně naladit organismus hráče na zátěž a „zahřát“ lakrosovou hůl. Hlavní prioritou je dynamické rozcvičení. Kvůli rozcvičení brankářů je vhodné zařadit několik základních střeleckých cvičení.

Při oficiálním rozcvičení se na začátek obvykle zařazují střelecká cvičení a zpočátku se klade důraz na rozcvičení brankáře. Tým by si měl dát pozor, aby neukázal slabiny své brankářské jedničky. Střely, ze kterých hráči chtějí skutečně skórovat, by si měli nechat na „dvojku“. Poté následují cvičení přechodové fáze, aby se každý dotkl míče a přihrál a vystřelil si z běhu a pod tlakem. Na závěr si obyčejně zahraje zahajovací přesilovková formace proti oslabené obraně a poté se při hře 5 na 5 (stejný počet hráčů) procvičí útočné a obranné herní kombinace.

Je vhodné zvážit, jaké signály tým ukáže, jelikož trenéři soupeře většinou věnují rozcvičce protivníka velkou pozornost (řeč těla je výmluvná), aby o něm získali co nejvíce informací (navíc k dříve provedenému pozorování).

 • Obecné rozcvičení: Série základních kalistenických cviků (cviky s vlastní hmotností), které se provádějí před dynamickým strečinkem a které slouží k rozproudění krve (do zpocení) a aktivaci kloubního mazu. Doporučení (vždy čtyřikrát 20 m): běh popředu/pozpátku (dvakrát oběma směry), cval stranou s pohybem paží (dvakrát na obě strany), cval stranou s půlobraty zpět/vzad (dvakrát), vánočka (dvakrát na obě strany). Na tréninku a před utkáním lze do obecného rozcvičení zařadit jednoduché cvičení, prováděné maximálně na 75 % intenzity.
 • Vychladnutí/statický strečink: Po každém náročném tréninku, tréninkové části nebo utkání by mělo následovat vychladnutí (2–3 minuty, vyklusání nebo nenáročné cvičení prováděné na 75 %), aby se hráčům ze svalů odplavila kyselina mléčná a snížila se jejich srdeční frekvence. Poté obvykle následuje statický strečink (protažení), který spočívá v protažení svalů (nejlépe všech hlavních svalových skupin) do jejich krajní polohy a vytrvání v této poloze delší dobu (nejlépe 30 sekund). Protažení by se mělo provádět po jakémkoliv cvičení, nejlépe ihned po něm. Lze ale i ráno nebo večer před spaním nebo při odpočinku. Protažení pomáhá předcházet zraněním a zvyšuje pružnost.

Podle pravidel WL může být k utkání připraveno 18 hráčů v poli a 2 brankáři. Trenéři by měli mít napsanou sestavu s sebou na lavičce při utkání. Na její zadní stranu si mohou zapisovat charakteristiky vstřelených i obdržených gólů, jakož i nedostatky nebo změny, o nichž chtějí hovořit o přestávce nebo na dalším tréninku.Někteří trenéři používají seznam hráčů i na tréninku pro lepší přehled (včetně například barev rozlišovacích dresů).

Jako „lajna“ se také označuje fronta hráčů čekajících, až na ně přijde při cvičení řada, a odtud také vlastní cvičení. Je přirozené, že se hráči v řadě budou různě bavit, a pokud jsou na konci zástupu, lze to akceptovat. Když na ně ale přichází řada, měli by se na cvičení již plně soustředit.

 • Hlavní/záložní hráči: Na všechny pozice v jednotlivých speciálních formacích jsou obvykle určeni začínající (hlavní) hráči a záložní hráči. Speciální formace mohou být různé: přesilovková formace, formace na oslabení nebo formace na face-off/sbírání. Další speciální formace se obvykle utvářejí v reakci na vývoj utkání (např. nátlaková formace). Hlavní formace na oslabení a hlavní přesilovková formace obvykle bývají současně formací proti šestce resp. šestkou. V průběhu hry může trenér někdy do určité formace doplnit hráče, který v utkání podává mimořádný výkon, zatímco hráči, jejichž výkon je momentálně nedostatečný, mohou být vyřazeni. Každý hráč musí před utkáním nebo před tréninkem přesně vědět, jaká je jeho pozice v rozpisu sestavy a musí nést odpovědnost, když je jeho formace nasazena do hry a on se zapomene na střídačce. Je-li hráč, jehož formace se má připravit nastoupit do hry, příliš unavený, měl by o tom informovat trenéra, nejlépe před nasazením nebo ihned po nasazení.
 • Odehraná doba: Doba, kterou konkrétní hráč během utkání stráví na hrací ploše. Klíčoví hráči týmu obvykle odehrají na hrací ploše delší dobu, protože jsou často v několika speciálních formacích.
 • „Nechat sedět“/tlak na hráče/řízení odehrané doby: Aby trenér získal autoritu a důvěryhodnost a také aby v hráčích probudil a udržoval pocit zodpovědnosti, musí občas upravit objem odehrané doby a úkolů jednotlivých hráčů. „Posazení hráče na lavičku“ není vlastně nic jiného než snížení odehrané doby nebo omezení úkolů hráče. Z hlediska trenéra se jedná o negativní posílení, které ale dává jasný signál, že určité jednání (na hrací ploše nebo mimo ni) je pro tým škodlivé a nebude tolerováno.

Jsou chvíle, kdy je třeba hráče exemplárně potrestat a poněkud obrousit jeho ego („vyčistit vzduch“). V této souvislosti je třeba ale zmínit, že atmosféra na lavičce úspěšného týmu by měla být většinu času pozitivní (za vhodný se obecně považuje poměr pěti pochval na jednu kritiku). Pozitivní posilování je mnohem důležitější než negativní a realizační tým i hráči by je měli v maximální míře uplatňovat (jedinou výjimkou jsou kapitáni).

Respekt a důvěru lze nastolit, jen když každý hráč chápe svou roli a dělá, co se od něj očekává. U každého hráče je při snaze o dosažení ideálního stavu třeba volit poněkud odlišný přístup.

Největším oříškem bývají útočníci, protože jejich pozice s sebou nese velký tlak a vysoká očekávání. Trenéři musejí být kreativní a své kroky – kritiku nebo stažení hráče na lavičku – vhodně načasovat, protože jinak by jejich snaha mohla místo zlepšení výkonnosti poškodit morálku týmu.

 • Zápis z utkání: Průběh soutěžního utkání se zaznamenává do zápisu z utkání a rovněž na výsledkové tabuli. V zápisu z utkání, který vydává organizující asociace, je obvykle uvedeno datum, čas a místo utkání, názvy týmů, jména trenérů, soupisky, jména rozhodčích (rozhodčí zápis po skončení utkání podepíšou). Do zápisu se dále zaznamenávají vstřelené branky, asistence a tresty včetně herního času, kdy k nim došlo.
 • 5 na 5/hra ve stejném počtu/chybné střídání: Hra ve stejném počtu znamená, že oba týmy mají v daný okamžik na hrací ploše stejný počet hráčů, ovšem nemusí se jednat o hru v plném počtu. Při nerovném počtu bývá obvykle hráč na trestné lavici nebo tým odvolal brankáře.

Má-li se hrát ve stejném počtu hráčů na obou stranách, ale jeden tým má na hrací ploše hráče navíc, jedná se o chybné střídání, které se trestá vyloučením. Dojde-li k chybnému střídání v posledních 2 minutách hrací doby nebo kdykoliv během prodloužení, je uloženo trestné střílení

.

Někteří rozhodčí připouštějí tvrdší hru, jiní jsou útlocitnější. Je vhodné před utkáním pohovořit s rozhodčím (nastolit dialog) a tak získat alespoň základní dojem, jak asi budou utkání řídit. Dohadování o každém rozhodnutí vyvolá u rozhodčích jen zášť a ohrozí vaši důvěryhodnost ve chvíli, kdy ji budete nejvíce potřebovat.

S rozhodčími mohou hovořit pouze trenéři a kapitáni. Ostatní hráči a členové realizačního týmu musejí být vedeni k zodpovědnosti, je-li jim uložen trest za nesportovní chování. Hráči by měli být vedeni k tomu, aby v utkání uplatňovali kontrolovanou agresi a přizpůsobili se laťce nastavené rozhodčími (disciplína).

Dobrý rozhodčí si je vědom toho, jaký „nastavil metr“, a je schopen daný trend udržet po celé utkání. Důležitější než znalost pravidel nakonec je, aby rozhodčí měřil všem stejně, zejména jedná-li se o neprofesionála, který nemusí dokonale znát všechna pravidla.

 • Útočný čas (viz Vysvětlivky):  Tým musí do 30 sekund vystřelit na branku.

Po přenesení míče z obranné na útočnou polovinu z útočného času obvykle zbývá asi 16 až 20 sekund.

Když se blíží konec útočného času a není šance, že by se útočící tým dostal ke střele s vysokým procentem úspěšnosti, je obvykle nejlepší poslat míč do rohu a co nejrychleji vystřídat.

Když útočící tým po střele znovu získá volný míč (tzv. otočí čas), měl by vystřídat a dostat do hry odpočaté hráče proti unavené obraně. Útočníci by se měli pokusit využít celých 30 sekund útočného času, aby nechali své obránce odpočinout a přihrávkami i pohybem bez míče protivníka ještě více vyčerpali.

Hráč by měl mít vždy přehled, kolik zbývá útočného času, kolik zbývá času do konce periody a případně do konce trestu, že je signalizována výhoda a že byl odvolán brankář. Hráči obecně musejí rozumět své úloze a vědět, jaký obranný, přechodový a útočný systém se v daném okamžiku v utkání (či v sezóně) hraje.

 • Face-off (viz Herní cvičení č. 5): Na začátku každého utkání, na začátku každé periody a po každé brance je hra zahájena úkonem, který se označuje jako face-off (nepřesně někdy také jako „vhazování“). Při face-off jsou dva soupeři na bodu pro face-off, zády ke své brance, hole mají položené bokem na zemi rovnoběžně se středovou čárou, přičemž kapsy výpletů směřují rubem k sobě. Mezi hole rozhodčí položí míč (hlavy holí musejí být kolmo k zemi a hráči se nesmějí hlav dotýkat) a po zahájení hry se hráči za použití síly, tělesné hmotnosti, rychlých reakcí a techniky hole snaží získat míč pro sebe nebo pro svůj tým.

Zbývající hráči obou týmů musejí stát za čárami území (obvykle stejný počet na obou stranách hrací plochy), kde se mohou volně pohybovat. Území mohou opustit až po zahájení hry. Trenéři obvykle sledují, kam jde míč při prvních face-off, a provedou podle toho potřebné změny.

 • Postoj při face-off: Hráč na face-off by měl být silný, hbitý, odolný a bojovný, měl by mít rychlé ruce a reakce a měl by být „hladový po míči“. Postoj na face-off je velmi individuální, ale nejlepší je zpevněná pozice s těžištěm mírně nad míčem (přikrčené postavení), s nohama rovnoběžně od sebe na šířku kyčlí a s rukama doširoka roztaženýma. Hráč by svým postojem neměl odhalovat svůj zamýšlený pohyb/taktiku (skrytí záměru), protože může použít celou řadu manévrů (přiklopení, zatlačení míče do rubové strany hrdla, protočení a vytrčení hole („screwdriver plunger“) atd.) a přizpůsobit se podle převládajícího způsobu, jakým face-off řeší soupeř.

Dobrý „fejsař“ během face-off sleduje rozhodčího a snaží se odhadnout jeho rytmus.

Po zahájení hry se hráč obvykle snaží vytrčením hole zakrýt míč a poté jej rychle vytáhnout, případně používá jiné rychlé pohyby s holí.

Všichni hráči formace na face-off by měli zaujmout zpevněný postoj a sledovat bod pro face-off, aby měli po zahájení hry (až budou moci přeběhnout čáru území) přehled o pohybu míče.

 • Formace na face-off/formace na sbírání: Speciální formace sestavená z hráčů, kteří jsou nejbojovnější a nejlepší v držení míče a sbírání volných míčů. Většina týmů staví víc obraných než útočných hráčů, takže formace na sbírání se většinou (ne-li vždy) skládají z obránců (ti navíc obvykle hrají více fyzicky). Složení této formace se ale může měnit podle situace v utkání, například když v závěru prohráváte o několik branek nebo soupeř má velmi úspěšného hráče na face-off. Takové úpravy jsou velmi časté.

Ať už je situace jakákoliv, hráči by se měli plně soustředit a vynaložit maximální úsilí k získání míče, zejména ve skrumáži. Hráči ve formaci na face-off spolu musí neustále komunikovat a pomáhat si pohybem, hrou tělem a clonami. Stejně důležité jako sebrat míč je nabízet se na rozehrávku. V soubojích o volný míč se od hráče očekává tvrdá hra tělem, aby se míč udržel ve hře.

 • Rytmus rozhodčího (viz Herní cvičení č. 5): Rytmus pokynů a úkonů, jimiž rozhodčí připravuje hráče na face-off před zahájením hry. Při face-off obvykle dává pokyn „dolů“ (down), „set“ a pak zahájí hru. Rozhodčí se snaží rytmus měnit, aby se hráči netrefovali do hvizdu, ovšem nejlepší hráči na face-off jsou schopni rytmus rozhodčího velmi dobře předvídat. Hráčům také pomáhá, když při face-off rozhodčího sledují.
 • Zadržování míče: Prvním pohybem hráče na face-off musí být tažení zpět. Pokud tomu tak není, je míč předán do držení soupeři (což se ne vždy děje). Rozhodčí často nejdříve hráče upozorní, aby „tahali“. Pokud ale hráč navzdory upozornění tlačí hůl vpřed a míč přiklopí celou svou vahou, hrozí, že rozhodčí přeruší hru kvůli přestupku zvanému zadržování míče.

Pokud hráč opakovaně porušuje některé pravidlo při face-off a nedbá pokynů rozhodčího, riskuje uložení trestu za zdržování hry. Při rozehrávání poté, co se míč dostal mimo hrací plochu, po méně závažném bránění ve hře či jiném přestupku bez vyloučení rozhodčí důsledně vyžadují, aby hráč soupeře byl od rozehrávajícího hráče vzdálen 3 metry.

 • Bránění ve hře bez vyloučení: Každý hráč by měl mít teoreticky stejnou příležitost získat volný míč. Pokud je tento předpoklad porušen, míč je obvykle předán do držení hráči, kterému bylo bráněno ve hře. Při nabírání volného míče může hráč využít své fyzické nebo rychlostní převahy. Větší hráč může například tělem odstavit soupeře od volného míče, je-li u něj první. Pokud ale hráč použije k blokování jakýkoliv nedovolený způsob, je míč předán do držení soupeři.

U toho faulu záleží na rozhodčím, který jej může posuzovat volněji nebo přísněji podle dynamiky utkání a podle prosazovaného výkladu pravidel. V NLL (a českých soutěžích) je povolen plný kontakt dle pravidel v okruhu 2,7 m kolem volného míče, podobně jako v mužském fieldlakrosu

.

 • Odtláčení/odstrkávání/„volná ruka“: Hráč s míčem v držení nesmí svou volnou paží (tj. ve které nedrží lakrosovou hůl) odtláčet soupeře nebo jinak usměrňovat jeho pohyb. V případě, že k tomu dojde, rozhodčí přeruší hru a předá míč do držení soupeři, přičemž rozhodujícím faktorem je obvykle viditelný pohyb paží proti soupeři. Volnou paži lze použít pouze k ztlumení ataku protivníka.
 • Gól/branka/skórování: Branka neboli gól je situace, kdy míč přejde celým svým objemem přes brankovou čáru. Jako autor branky je označen hráč skórujícího týmu, který se míče dotkl jako poslední před tím, než přešel brankovou čáru. Efektní branka (např. přesně trefená) se také slangově označuje jako „banán“.
 • „Vymést pavučinu“/„tucking“: Když hráč skóruje tvrdou a přesnou střelou zdálky do rohu branky, ve sportovním prostředí se říká, že „vymetl pavučinu“. Když trefí horní roh branky střelou zblízka, v kanadském prostředí se to označuje jako „tucking“ podle lakrosové legendy Johna Tuckera, který proslul svou schopností střílet takové branky z předbrankového prostor.
 • Asistence/přihrávka: Asistence je přiznána jednomu nebo dvěma hráčům, kteří se dotkli míče naposledy před tím, než jejich spoluhráč vstřelil branku. Pokud se mezi tím míče dotkl obránce nebo jej obránce získal do držení, nepřiznávají se žádné přihrávky.
 • Střely na branku/zásahy brankáře: Každá střela končí buď brankou, mimo branku („vedle“) nebo zásahem brankáře. Když brankář úspěšně zasáhne proti střele (holí nebo tělem), přičemž se míč odrazí mimo hrací plochu, míč zůstává v držení útočícího mužstva. Většina soutěží, včetně žákovských a dorosteneckých soutěží a soutěží dospělých, vede statistiku střel na branku, protože tento ukazatel velmi dobře odráží charakter utkání.
 • Míč mimo hru/netechnické přerušení hry: Při přerušení hry, po kterém následuje face-off, uložení trestu nebo oddechový čas, je míč tzv. mimo hru („dead ball“). Hráč, který odsloužil větší trest, smí opustit trestnou lavici až v okamžiku, kdy je míč mimo hru (netechnické přerušení hry).

Hráč musí podat nejlepší výkon a být plně soustředěný na každé střídání, což nemusí být snadné, je-li nucen hrát přes střídání (a nemá tedy možnost si dostatečně odpočinout). K tomu může dojít kvůli nedostatku hráčů na střídačce (z jakéhokoliv důvodu), opakovaným ztrátám míče, několika rychlým protiútokům nebo špatné volbě střely.

 • Úsilí/pracovitost/bojovnost/fyzická připravenost/trénovanost/odolnost/únava/tréninková připravenost/výživový stav (viz Rozbor „kardio“ výkonu): Od lakrosového hráče se očekává, že po celou dobu, co je na hrací ploše, bude odevzdávat stoprocentní výkon, jinak by se měl nechat vystřídat. Pokud hráč působí mdle, netečně, bez zaujetí nebo má obecně „špatný den“, hlavní příčinou obvykle bývá jeho výživový, fyzický nebo psychický stav.  Hráč to může svádět na svou hůl (což může být pravda u začátečníků), indispozice či jiné příčiny, ale nikdy by se mu nemělo dovolit, aby se vymlouval. Naopak, vždy by měl být veden (výživový deník) k tomu, aby se zlepšoval (ledaže je skutečně zraněný).

Uprostřed sezóny je pro hráče obecně příliš pozdě na to, aby zvýšil svou rychlost nebo sílu, uvážíme-li jeho dosavadní fyzickou zátěž. Pro kouče je důležité, aby poznal návyky a reakce určitých hráčů, kteří mohou mít tendenci k takovým výkyvům výkonu. Nikdo není dokonalý, ovšem pokud kouč o problému ví, může hráči například pomoci, aby více pracoval mimo sezónu nebo se více soustředil na trénink během sezóny.

Kouč musí vědět, jak ze svých hráčů dostat to nejlepší, a musí je na prvním místě trénovat chytře, až poté tvrdě. Kondiční cvičení nasazujte způsobem, který odpovídá box lakrosu (např. odpočinek mezi cvičeními je dvakrát delší než cvičení, 25 sekundové cvičení odpovídající průměrné délce jednoho střídání v sytému obrana-útok). Vycházejte také z informací od asistentů a kondičních trenérů. Při kondičním tréninku by se mělo zohledňovat, na jaké pozici hráč hraje, tzn. zda se specializuje na obranu, přechod, útok nebo je to brankář. Tři pozice „v poli“ mají podobné charakteristiky, zatímco fyzická příprava brankáře by měla být zcela odlišná.

Na rozdíl od hráčů v poli, jejichž zatížení je přerušované a jejichž příprava se zaměřuje spíše na schopnost dosáhnout opakovaně krátkodobého maximálního výkonu, je brankář při utkání na hrací ploše po celou dobu, a proto je u něj třeba rozvíjet především odolnost a vytrvalost, což má vliv na jeho koncentraci a schopnost být nestále připravený. Brankář potřebuje pružnost, ohebnost a rychlé reakce a plán jejich kondiční přípravy by měl na toto myslet. Brankář potřebuje kondici stejně jako hráči v poli a kromě odolnosti musí procvičovat krátké sprinty na střídačku při výhodě nebo při odvolání brankáře. Během tréninku by brankář měl průběžně procvičovat sprinty k mantinelům a zpět a měnit si strany s druhým brankářem. Když jsou na konci tréninku zařazeny intervalové sprinty (především v případě, kdy trénink neobsahoval fyzicky náročná cvičení), měli by se zapojit i brankáři (tzv. nalehko).

První čekající hráč u útočných dvířek je hráč, který hraje na straně dvířek (je na své straně hrací plochy), a obvykle to bývá vynikající střelec (viz standardní rozehrávka), aby tým v případě úniku využil délku střídačky. Další dva hráči přicházející ze střídačky hrají na druhou ruku než první hráč a přebíhají přes hrací plochu jako pomoc pro obránce, kteří přenášejí míč, a poté se staví do pozic vzdálenějších od střídačky. Na prvních dvou místech u obranných dvířek jsou rychlí hráči, protože jejich úkolem je zachytit případný rychlý protiútok soupeře nebo uplatňovat presink.

Všichni hráči na střídačce by měli mít nesutále přehled o hře (sledovat ji), aby byli schopni kdykoliv náhle naskočit na hrací plochu (viz zablokování ze střídačky). Na střídače (a ještě více na hrací ploše) je důležitá dobrá komunikace a schopnost hráčů vzít na sebe odpovědnost, především pokud potřebujete eliminovat tzv. asistence střídajícího hráče

.

Pro střídání platí obecná taktická zásada, že by hráč nikdy neměl střídat, jestliže tím ohrozí pozici týmu (např. znemožní rychlý protiútok).

 • Útočná dvířka/přední dvířka: Dvířka na střídačce, která jsou blíže k soupeřově brance.
 • Asistence střídajícího hráče (viz Brankářské cvičení č. 3B): Obránci, který se vrátil rychle na střídačku (rychleji než soupeř), čímž umožnil založení rychlého útoku vedoucího k brance, se neformálně přiznává asistence u dané branky a trenéři i spoluhráči by to měli ocenit. I když se branku nepodaří vstřelit, rychlému střídání je třeba věnovat velkou pozornost. Funguje to oběma směry – rychle střídající útočníci mohou také pomoci eliminovat rychlé útoky a předejít tak obdržené brance.
 • Obranná dvířka/zadní dvířka: Dvířka na střídačce, která jsou blíže k vlastní brance týmu.

Útočnou herní kombinaci obvykle začíná větší útočník ve středu postavením clony zevnitř nebo přesunem do pozice věže. Není-li první přihrávka na věž ve chvíli, kdy míč přechází ze slabé strany, možná, měl by se centr pokusit postavit clonu zdola a případně ihned navázat druhou clonou shora.

Některé signály zahajuje centr zablokováním svého hráče dole či nahoře, čímž uvolní prostor pro přihrávku nebo náběh.

Útočnou herní kombinaci obecně zahajují hráči na hrotu, respektive na pozici střelce, odkud rotují, cloní si či blokují, po clonách sbíhají a odskakují. Jakmile se míč dostane ze silné na slabou stranu, tito dva hráči spolu většinou hrají clony na míč se sbíháním.

 • Stejná strana/„hráčova“ (tvoje/moje) strana: Hráči stejného týmu na jedné (podélné) straně hrací plochy se společně označují jako na „stejné straně“. Hráčova strana je prostor u bližšího postranního mantinelu z hlediska hráče (také „moje strana“, „tvoje strana“); v určitých případech také prostor u bližšího zadního mantinelu.
 • Míčová strana: Podélná strana hrací plochy, na níž se nachází míč. Míčová strana je protilehlá k bezmíčové straně.
 • Bezmíčová strana: Podélná strana hrací plochy, na níž se nenachází míč. Bezmíčová strana je protilehlá k míčové straně a označuje se také jako strana „za obranou“ (z pohledu míče).
 • Na délku (hrací plochy)/po ose (hrací plochy)/do hloubky (viz Vysvětlivky): V souvislosti s hrou se tímto výrazem většinou označuje úhel, v němž se staví clona, nebo směr, v němž hráč nese míč. Výrazem „hrát po ose“ se označuje pohyb hry ve směru od zadního mantinelu k zadnímu mantinelu. V útoku je pohyb s míčem po ose hrací plochy po obejití obránce horem dovnitř zásadní pro vytvoření možnosti na účinnou střelu zblízka.
 • Menší tresty/větší tresty/osobní tresty/osobní tresty do konce utkání/tresty ve hře: Při uložení menšího (dvouminutového) trestu se hráč vrací do hry po vstřelení jedné branky, při uložení většího (pětiminutového) trestu se vrací po vstřelení dvou branek, jinak se hráč vrací do hry až po uplynutí času trestu (s výhradou situací, kdy je uloženo více trestů).

Při současných trestech jsou oba týmy potrestány stejně dlouhým trestem za stejný přestupek. Osobní trest na 10 minut je obvykle doprovázen dvouminutovým trestem za nesportovní chování nebo zdržování hry. Pokud tomu tak není, hráč sice musí na trestné lavici odsedět celý desetiminutový trest, ale jeho tým není oslabený a oba týmy hrají ve stejném počtu. Při desetiminutovém osobním trestu doprovázeném větším trestem musí potrestaný hráč sedět na trestné lavici po celou dobu trestu a do hry se smí zapojit až při dalším netechnickém přerušení hry po vypršení trestu.Pokud hráč i po udělení osobního desetiminutového trestu pokračuje v nevhodném chování, může mu být udělen osobní trest do konce utkání. Trest ve hře a osobní trest do konce utkání jsou nejvyšší tresty, které obvykle následuje disciplinární pozastavení činnosti (v českých soutěžích má hráč automaticky pozastavenu činnost na jedno utkání).

Některé nedovolené zákroky jsou z hlediska kouče či hráče omluvitelné, například vyplývají-li z úsilí, ochrany brankáře, silové hra týmu či se jedná o vzájemné vyloučení ve chvíli, kdy tým hraje přesilovku (díky čemuž získá možnost hrát 4 na 3), nebo při bránění při hře 6 na 5 v posledních sekundách utkání.

 • Současné tresty/„obětovat se“: Pokud se „nosiči“ v obraně podaří vyvolat situaci, ve které jsou uloženy současné tresty, obvykle se to považuje za dobrou „oběť“ pro tým. Vyprovokuje-li obránce nejlepšího střelce soupeře (tvůrce hry) k nějakému nedovolenému zákroku (hrubost) vedoucímu k jeho vyloučení, je to pro tým „platná oběť“.

K přiměřenému oplácení útočníků vůči obráncům jsou rozhodčí obvykle shovívavější, protože útočníci jsou důrazně atakováni po celé utkání a v systému útok-obrana mají jen zřídka příležitost atakovat obránce.

Relativně užitečnou obětí je také vzájemné vyloučení ve chvíli, kdy tým hraje přesilovku a druhý tým se jej snaží nějak rozhodit. Při současném vyloučení se z přesilovky 5 na 4 stane přesilovka 4 na 3, při které je šance na skórování výrazně vyšší.

 • Výhoda: Když se bránící hráč dopustí nedovoleného zákroku proti soupeři, který má v držení míč, rozhodčí zdvihne paži a hru nepřeruší, dokud mužstvo s míčem nevystřelí, neuplyne útočný čas, nepadne branka nebo tým neztratí míč z držení.

Většina týmů při signalizované výhodě odvolá brankáře, protože nehrozí, že by soupeř vstřelil branku, jelikož hra bude ve chvíli, kdy získá míč do držení,přerušena.

Je-li výhoda pro tým signalizována při jeho přesilovce, měl by místo odvolání brankáře co nejdříve vystřelit (zelená), aby hrál co nejdéle přesilovku 5 na 3.

 • Držení volnou rukou: Nedovolený zákrok, který je specifický pro boxlakros a fieldlakros. Hráč se může dopustit tohoto přestupku, jakmile při bránění pustí jednou rukou hůl, volnou paži položí na záda útočícího hráče s míčem (hlavní kritérium) a s holí v jedné ruce se pokusí o úder holí kolem těla útočníka. Dobrý obránce může tento zákrok zvládnout. O tom, že se jedná o zákrok nedovolený, rozhoduje to, že se bránící hráč při zákroku holí o soupeře opře volnou paží a úder holí je nekontrolovaný. Lze to klasifikovat i jako držení, a to podle výsledku zákroku. Hráči by měli být v každém případě velmi obezřetní, pokud při bránění drží svou hůl jen jednou rukou.
 • Nedovolený krosček/vražení zezadu/sekání/hra vysokou holí: Odtláčení holí (krosček) a úder holí do hole jsou v boxlakrosu dva nejzákladnější obranné zákroky. Pokud ale nejsou provedeny správně, mohou oba vést k vyloučení. Odtláčení holí je povolené, pokud hůl směřuje do těla soupeře mezi pasem a rameny. Zákrok holí nad ramena je „hra vysokou holí“ a zákrok vedený pod pas je „nedovolený krosček“, což jsou nedovolené zákroky trestané vyloučením.

Hráči v obraně mohou protihráče v obranném území odtláčet holí (musejí je ale tzv. navázat) i bez míče.Agresivní zákroky holí zezadu jsou nedovolené, především v blízkosti mantinelu. Pokud se ale útočník ve volném poli otočí k atakujícímu soupeři zády, málokdy to rozhodčí posoudí jako nedovolený zákrok.

Výraz „kontrolovaný úder do hole“, kterým se popisuje povolené sekání, není příliš jednoznačný a jeho výklad do značné míry závisí na rozhodčím a charakteru a průběhu utkání. Obecně se za dovolený považuje zákrok bez nadměrného nápřahu, kdy hůl zasáhne hůl nebo rukavici protihráče. Dobrý zákrok holí by neměl začínat více než 15 cm od hráče a mělo by jít o jednoznačnou snahu o vyseknutí míče (tj. měl by směřovat na hůl nebo rukavice). Rozhodčí někdy „pustí“ i zákroky s nápřahem až 0,5 metru, pokud se jedná skutečně o kontrolovaný úder, který skončí na rukavici nebo holi protihráče. Trenéři by měli umět rozhodčího „přečíst“ a zajistit, aby hráči odpovídajícím způsobem přizpůsobili svou hru. Při odtláčení vždy veďte ruce shora dolů a při sekání používejte krátké údery – tak budete mít jistotu, že nebudete vylučováni.

 • Bodnutí koncem hole: Nedovolený zákrok, kdy hráč bodne nebo se pokusí bodnout soupeře koncem násady hole. Rozhodčí tento zákrok potrestá jen v případě, že jasně vidí konec hole, jinak je to taktika, kterou lze umně využít při otáčení a přidržování v obraně.
 • Bodnutí hlavou hole: Hrubé bodnutí hlavou hole obvykle směřované na hlavu nebo břicho soupeře. Nezaměňujte s tzv. poke checkem, což je kontrolovaný zákrok hlavou hole proti soupeřově holi.
 • Držení: Hráč, který brání soupeři v pohybu tím, že jej drží rukama nebo nohama nebo mu drží hůl (s míčem nebo bez něj), se dopouští nedovoleného zákroku držení.

Hráčům v obraně rozhodčí do určité míry drobnější držení tolerují, obvykle asi do půl sekundy, ve chvílích, když si útočník snaží vytvořit prostor a provést clonu na míč se seběhnutím.

Obránce by měl útočníka zachytit dobrou prací nohou, ovšem obvykle mu nezbude nic jiného, než se dostat do správné pozice mírným zahákováním či zatažením holí, což rozhodčí do určité míry tolerují.

 • Hákování: Hákování je použití hole k omezení pohybu soupeře. Pokud se jedná o zablokování hole (viz položení hole), je to obvykle povolené. Hráči se musejí přizpůsobit úrovni, kterou nastavili rozhodčí.
 • Podražení: Hráč úmyslně nastaví svou hůl nebo tělo tak, aby podrazil soupeře. Trest může být uložen, i když podražený hráč neupadne. K tomuto nedovolenému zákroku obvykle dochází, když se hráči dostane jeho hůl pod nohy soupeře, když hráč vytrčí nohu před okolo běžícím soupeřem nebo když obránce uhne před hráčem s míčem, který mu dělá kličku, pouze horní částí těla.
 • Faul loktem: Atakování soupeře loktem od těla bez ohledu na to, zda mohlo nebo nemohlo dojít ke zranění. Nejčastěji jde o úder směřující na hlavu soupeře nebo důsledek nepodařeného pokusu o atak tělem.
 • Úder hlavou: Zákrok, kdy hráč udeří nebo se pokusí udeřit soupeře hlavou. V případě neúmyslného kontaktu při zatlačování obránce nebo při nahodilém kontaktu se nejedná o nedovolený zákrok. Obvykle bývá dost zjevné, když hráč udeří soupeře hlavou úmyslně.
 • Nesportovní chování: Trest za nesportovní chování je uložen hráči, který slovně napadne rozhodčího, jiného hráče, trenéra nebo diváka. Pokud hráč nadávky adresuje rozhodčímu, obvykle si velmi rychle vyslouží osobní trest na 10 minut nebo osobní trest do konce utkání. 

Other types of unsportsmanlike penalties include: attempting to “draw a penalty,” failing to proceed directly to the penalty box, inciting an opponent into a penalty, disputing rulings of referees, throwing objects onto the floor, invading another team’s huddle, and spitting.

A “gross misconduct” is the most extreme form of an unsportsmanlike penalty, usually accompanied by multiple game suspensions.

 • Hrubost: Neúměrně agresivní vražení, úder rukou v rukavici nebo bez rukavice nebo jakýkoliv přehnaně agresivní úmyslný (bylo možné jej zmírnit nebo zastavit) zákrok tělem nebo holí
 • Účast v bitce: Situace, kdy je alespoň jednomu hráči uložen trest za udeření protihráče pěstí. Rozhodčí může dle svého uvážení podle stupně hrubosti uložit menší nebo větší trest spolu s dalšími vhodnými tresty (viz fyzická hra týmu).
 • Zdržování hry: Zdržováním hry může být například záměrné zahození míče mimo hrací plochu, zdržování opětovného zahájení hry, nepoložení míče na zem okamžitě po přerušení hry, neodstoupení o 1,8 metru od hráče s míčem před zahájením hry, pozdní příchod na hrací plochu po přestávce mezi periodami či neoprávněné vyžádání oddechového času.
 • Trestné střílení/trestný nájezd: Trestné střílení se jako trest nejčastěji nařizuje po chybném střídání v posledních 2 minutách utkání či během prodloužení nebo když obránce ve svém brankovišti zalehne tělem míč nebo jej sevře do dlaně. Existuje ale celá řada dalších situací, kdy může být nařízeno.

Při přesilovce 4 na 3 se útočníci obecně rozestaví do čtvercové formace (útočná verze boxu), složené ze dvou pozic střelce a dvou hrotových pozic.

Přesilovka 5 na 3 se obvykle hraje v rozestavení v útočném boxu (4 na 3), přičemž pátý hráč se pohybuje jako zajišťovací hráč v blízkosti středové čáry, kde zachytává volné míče či příležitosti obránců k úniku. Zdvojování po ztrátě míče umožní maximální využití výhodné přesilovky 4 na 3.

U přesilovek 5 na 4 by měla být míra využití kolem 50 %, zatímco u přesilovek 4 na 3 75 %. Výslednou hodnotu samozřejmě ovlivňuje skutečná délka přesilovek (viz současné tresty).

 • Zahrání míče na obrannou polovinu: Podle pravidel WL (podle nichž se hrají české soutěže) k přestupku zahrání míče na obrannou polovinu dojde v případě, kdy se volný míč z jakéhokoliv důvodu kromě střely na branku nebo dotyku bránícího hráče dotkne středové čáry nebo jakmile se středové čáry dotkne útočící hráč s míčem v držení. V kanadských soutěžích platí, že pokud oslabený tým, který má míč v držení, přejde přes čáru území na soupeřově obranné polovině (tzn. vstoupí do svého útočného území), nesmí míč přejít zpět přes čáru území. Pokud ale míč ze svého obranného území dostane nějakým způsobem bránící se tým (kopnutím, odpálením apod.) nebo se míč přes čáru území odrazí od tyče nebo po nahodilém kontaktu (nikoliv úmyslně), hra pokračuje bez přerušení. 
 • Oddechový čas: Podle pravidel WL (podle nichž se hrají české soutěže) může každý tým v každé polovině řádné hrací doby využít jeden oddechový čas v délce 45 sekund. V prodloužení má pak každý tým k dispozici jeden oddechový čas v každé periodě. Oddechové časy nelze přenášet. V žákovských kategoriích kanadských soutěží má v řádné hrací době každý tým k dispozici jeden oddechový čas v délce 60 sekund, v dorosteneckých soutěžích a soutěžích dospělých pak dva oddechové časy. V prodloužení může tým využít oddechový čas, který nevyužil v řádné hrací době.   

Je-li míč ve hře, oddechový čas si tým může vyžádat jen v případě, že jej má v držení. Při přerušení hry si může oddechový čas vyžádat kterýkoliv tým. Po skončení oddechového času rozehrává míč tým, který jej měl v držení nebo jej má mít v držení. Ve všech ostatních případech je hra zahájena face-off.

Vyžádá-li si tým oddechový čas při míči ve hře před uplynutím limitu 10 sekund, tento čas se po zahájení hry obnoví; celkový útočný čas se ovšem při zahájení hry po oddechovém času neobnovuje.

 • Přizpůsobení/adaptace/úprava/improvizace: Pokud to funguje, není třeba nic měnit. Jakmile se ale přestane dařit, je třeba něco udělat jinak. Trenéři i hráči musejí být připraveni uplatňovat v různých okamžicích a v různých situacích během utkání různé útočné nebo obranné strategie a improvizovat podle toho, co dělá a jaké kroky podniká soupeř. 

Každý tým má ve svém rejstříku různé strategie a taktiky, které využívá s různou pravidelností. Každý používaný systémy by ovšem měl být neustále zpřesňován (při tréninku) a hráči by měli být vždy připraveni jej uplatnit v utkání. Adaptace je úzce provázaná s pozorováním soupeřů, protože adaptace se do určité míry odvíjejí od naší znalosti „zbraní“ protivníka; stejně důležité jsou ale i spontánní adaptace.

Nejlepší trenéři jsou schopni rozpoznat problémy ještě před tím, než se naplno projeví.

 • Scouting/pozorování soupeře: Scouting neboli pozorování jiných týmů a hráčů je průběžný proces, na němž by se měl ideálně podílet celý realizační tým, přičemž rozhodné slovo při přípravě a vytváření taktického plánu mají trenéři. Při hodnocení a zkoumání soupeře a jeho návyků jsou důležité informace od pověřených pozorovatelů z jinak těžko dostupných míst, poznatky získané od předchozích trenérů a spoluhráčů a samozřejmě i sledování záznamů utkání. 

Záznamy z utkání nemusí být vždy k dispozici a navíc video může být (v závislosti na kvalitě) docela zavádějící. Nejužitečnější je sledovat soupeře při hře osobně.

O soupeřův tým a především jeho útočníky by se měli nejvíc zajímat brankáři: jak řeší úniky, jaké mají oblíbené klamavé pohyby, kde mají bod vypuštění či jaká je jejich nejoblíbenější pozice v útoku.

Útoční specialisté a předchodová hráči by zase měli dobře znát způsob chytání brankářů soupeře, aby dokázali využít brankové příležitosti.

 • Taktický plán/strategie koučování (taktika)/herní kombinace/plány tréninků/příprava: „Podcenili jste přípravu? Pak jste trénovali na to, abyste prohráli...“ (Mark Spitz). Taktický plán by měl zahrnovat trénink, pozorování soupeře a adaptaci. Plány tréninků by se měly zabývat činnostmi brankáře, systémy obrany, přechodu a útoku, speciálními formacemi a signály pro různé situace během utkání a měly by být v dostatečném předstihu před utkáním řádně prodiskutovány se všemi členy realizačního týmu (asistenty trenéra). 

Ve vyřazovací části sezóny nebo před důležitým utkáním by trenéři týmu na vyšší úrovni měli do plánu tréninků doplnit přípravu na systémy, které využívá soupeř.

 • Kužele/mety: Malé kuželovité předměty používané při tréninku kvůli lepší orientaci hráčů nebo k vymezení určitých důležitých prostorů hrací plochy. Kužele nacházejí nejčastější použití u začátečníků a při kondičních cvičeních.
 • Volně ležící míče při cvičení: Trenéři by měli vždy na začátku sezóny a poté pravidelně v jejím průběhu připomínat hráčům, aby při cvičeních dávali pozor na volně ležící míče. Při cvičeních je třeba volně ležící míče průběžně odklízet, aby se předešlo zranění.
 • Indispozice/zranění/výmluvy/simulování: Ve sportu je rozdíl mezi indispozicí a zraněním. Při indispozici hráč krátkodobě vnímá bolest, ale je schopen pokračovat ve hře, aniž by mu taková mentalita „tvrďáka“ dlouhodobě ublížila. Je-li hráč skutečně zraněný, měl by z utkání okamžitě odstoupit, protože v dlouhodobém horizontu se mohou problémy načítat (ze zranění, jehož léčba trvá obvykle dva týdny, se stane zranění na 4 týdny). 

Hráči, kterým trenér nebo lékař nedovolil nastoupit do utkání, by měli dělat vše pro to, aby se co nejdříve uzdravili (neuspěchat návrat).

Psychologie zranění je v posledních letech předmětem rozsáhlých výzkumů a v této souvislosti se začal objevovat termín „simulující sportovec“. Hráč může svou nedostatečnou výkonnost při utkání nebo tréninku svádět právě na zranění nebo jiné problémy. něco takového by trenérovi nemělo ujít a při přípravě strategií koučování by to měl zohlednit.

Hráče se zraněním, které mu dlouhodobě brání v činnosti, je třeba podporovat, aby zůstal v maximálním kontaktu s týmem, jednak kvůli jeho vlastnímu psychickému stavu, ale také kvůli udržení týmového ducha.

 • E-K-K-L: Než může lékař provést řádnou diagnózu, měl by zraněný hráč obecně dodržovat čtyři základní zásady: elevace, klid, komprese, ledování.   
 • Mentalita „tvrďáka“/„dělat hrdinu“: V Severní Americe jsou lidé vychováváni k tomu, aby při zranění „zatnuli zuby“, což z krátkodobého hlediska může být sice přínosné, ale v dlouhodobém horizontu to bývá devastující. Hráč by měl důkladně zhodnotit svůj úmysl hrát se zraněním. Kvůli tomuto přístupu, který je ze zdravotního hlediska dlouhodobě škodlivý, musela svou kariéru předčasně ukončit celá řada kvalitních hráčů nebo se výrazně prodloužila doba jejich rekonvalescence po zranění. Výjimečně lze takový přístup ospravedlnit při rozhodujícím utkání v závěru hráčovy kariéry, kdy úspěšné završení sezóny může vyvážit rizika spojená s tím, že hráč bude hrát se zraněním. Nejde zde o nějaké modřiny nebo pohmožděniny, ale o to, že z lehkého zranění se může snadno stát těžké nebo dokonce chronické poranění jen proto, že hráč „dělá hrdinu“. Často se stává, že když hráč hraje se zraněním (nebo když jeho zranění není ještě dostatečně vyléčené), zranění se obnoví a hráč pak zbytečně zabírá místo na soupisce. Zcela opačným postojem je pak různé vymlouvání nebo simulování.
 • Optimální aktivační úroveň/úroveň nabuzení/přemotivovaný hráč/příliš zklidněný hráč: Na stupnici od 1 do 10, kde 1 značí netečnost (nízká aktivace) a 10 nejvyšší stupeň nabuzení (vysoká aktivace), by se měl hráč lakrosu při utkání udržovat kolem stupně 6 nebo 7. Hráči by se měli hlídat před příliš vysokým nabuzením, kdy nejsou schopni vnímat okolí a reagovat na situaci, a naopak se nesmí zklidnit tak, že jejich aktivace klesne na nízkou úroveň (úroveň 5). 

Hráči by měli být v určitém stavu „nabuzení“, přičemž trenér by je měl průběžně pozitivními motivačními a rovněž taktickými promluvami zklidňovat a udržovat na optimální aktivační úrovni. Někteří hráči se potřebují „nabudit“ hudbou, zatímco jiní se zklidňují a koncentrují využitím meditačních technik nebo vizualizací (z pohledu 1. osoby).

Spoluhráči by měli vzájemně respektovat své předzápasové rituály, protože u některých hráčů může mít narušení rutiny nepříznivý dopad na psychiku.Trenéři by rovněž měli vědět, jak týmu či hráči pomoci se nabudit na optimální aktivační úroveň a dosáhnout toho, aby v každé situaci podali ten nejlepší výkon.Trenéři v tom musejí jít příkladem či dokonce kvůli motivaci přehrávat. Po utkání může trenér projevovat nízkou aktivační úroveň (není nadšený z výkonu týmu), zatímco v jiném utkání mezi periodami demonstruje velmi vysokou úroveň, aby hráče mobilizoval.

This site tracks users with cookies.
To use this site please check 'agree to privacy policy' and click 'accept terms' here:

Read Privacy Policy Agree to Privacy Policy