Glosář – útočné herní kombinace (viz Rozbor herních činností)

Pohyb míče je nezbytným předpokladem k tomu, aby útočníci narušili organizaci obrany a donutili soupeře (včetně brankáře) opustit zformované pozice (obránci sledují míč a po čase ztratí přehled o svých herních úkolech).

Sled rychlých přihrávek (z první) je účinná zbraň k vytvoření stoprocentní brankové příležitosti (vyžaduje maximální koncentraci).

Sled rychlých přihrávek se také uplatňuje v přechodové fázi, kdy si hráči musejí být schopni přihrát v plné rychlosti (viz přihrávka z pohybu). Jedná se o náročnou dovednost, jejíž dokonalé zvládnutí je nezbytné pro bezchybné provedení přechodové fáze.

Stejně důležité jako samotná clona je následné seběhnutí směrem k brance (viz také clona s odskočením). Správná clona je relativně bez pohybu, kdy hráč vytrčením paží jen lehce odtlačí soupeře tak, aby získal prostor.V útočném území rozhodčí pohyblivé clony do určité míry tolerují, takže je nutné, aby hráči měli cit pro to, co si ještě mohou dovolit (agresivita v počáteční fázi utkání).

Při rozhodování o pozici clony (clona zleva, clona zprava, clona zezadu) je třeba předvídat pohyb spoluhráče. Postavenou clonu by měl spoluhráč využít v 90 % případů (i když ví, že nebude účinná), ledaže chce využití clony naznačit. Pokud hráči postavenou clonu nevyužijí, měli by pokus opakovat a navést obránce (změna směru, viz juke step) tak, aby byla clona účinná.

Blok označuje situaci, kdy útočník zejména vysoko v obraně obvykle tlakem na vnitřní rameno soupeře zatlačí (naváže) svého hráče směrem k jeho brance (má na prostor stejný nárok jako obránce). Blokující hráč musí dbát na to, aby to vypadalo, jako že obránce brání útočníkovi v pohybu (osvědčený postup) (na rozdíl od bránění ve hře obránci). Účinným blokem lze obecně získat čas a prostor pro spoluhráče, zejména je-li hráč s míčem schopen navést do bloku svého obránce, zpoza kterého pak může vystřelit. K této situaci často dochází na pozici střelce, například při signálu zablokování ze střídačky. Dobrý blok může také otevřít prostor pro náběh hráče z bezmíčové strany nebo pro střelu z pohybu od hráče s míčem na polovině obrany, který se přesunem do středu dostane přes svého zablokovaného hráče.

Clony a bloky, které vedou ke gólům, se označují jako „gólové“ a trenéři (a statistikové) by je měli umět ocenit. Viz také falešná clona
.

  • Proběhnutá clona/doháněná clona: Situace, kdy byla clona postavena pozdě nebo vůbec, případně kdy postavena byla, ale hráč ji nevyužil a pohnul se opačným směrem. Může se také stát, že hráč proběhne místem před tím, než je tam postavena clona. Platí, že nejprve musí být postavena clona, a až pak se může hráč s míčem rozhodnout, že ji využije (čím jsou tyto okamžiky blíže k sobě, tím lépe). Nepovedené clony vedou ke statickému útoku a trenéři by měli hráče na chyby při stavění clon neustále upozorňovat.
  • Nedovolená clona/pohyblivá clona: Pohyblivá clona je clona, při které hráč příliš agresivně odtlačí soupeře ve snaze vytvořit prostor. Jedná se o nedovolený zákrok, který vede ke ztrátě držení míče. O tom, zda je clona dovolená nebo nedovolená rozhoduje to, kam směřují hráčovy ruce. Pokud je má před sebou, je clona dovolená; pokud s nimi uhne, je nedovolená.

Dalším důležitým kritériem nedovolené clony je pohyb nohou a agresivní atak do těla nepřipraveného soupeře (vždy závisí na posouzení rozhodčího).

Hráč, který využívá clonu, prochází kolem clonícího hráče horem dovnitř nebo k mantinelu (podle toho, kde vůči soupeři je clona postavena). Clonící hráč poté po obrátce sbíhá k brance v protějším koridoru než hráč s míčem.V této situaci lze rovněž použít clonu s odskočením.

Hráč, který využívá clonu, prochází kolem clonícího hráče horem dovnitř nebo k mantinelu (podle toho, kde vůči soupeři je clona postavena). Clonící hráč poté po obrátce sbíhá k brance v protějším koridoru než hráč s míčem.

Diagonální clona je účinná v situaci, kdy je míč na silné straně a nejvýše postavený útočník zablokuje pozici střelce na bezmíčové straně.Takto lze soupeři zabránit v tom, aby jeho obránci na bezmíčové straně pomáhali, a současně se tak uvolní prostor pro clony na míč se sbíháním.

Jedná-li se o clonu do šířky, hráč s míčem musí jít přes clonu horem dovnitř, jedná-li se o clonu do hloubky, hráč jde spodem pod clonou. Po cloně clonící hráč provede obrátku buď směrem k mantinelu, nebo ke střednímu koridoru (návyky), podle toho, na které straně z pohledu obránce clonu postavil.

Obrátku musí provést v nejkratším směru k brance a aniž by se otočil zády ke hře (je stále čelem k míči, tzn. obrátka je 90°, nikoliv 270°). Opakované a na sebe navazující clony jsou běžnou útočnou taktikou na slabé straně (označovanou jako systém clon na míč se sbíháním).

Blok se seběhnutím je situace, kdy se hráč, který blokuje obránce, obrátkou uvolní směrem k brance v okamžiku, kdy se obránce snaží projít horem nebo přebrat hráče.

Obvykle je dobré provést několik běžných clon na míč se seběhnutím nebo opakovaných clon na začátku utkání, abyste si „připravili“ obránce. Ti v průběhu času ztratí koncentraci a začnou přebírat hráče příliš brzy, což lze účinně využít k provedení falešné clony.

Velmi podobným způsobem se uvolňuje útočník po bloku na míčové straně. Blokující hráč v okamžiku, kdy se zablokovaný obránce snaží překonat blok horem, pronikne obrátkou směrem na branku, zatímco oba obránci napadají střelce.

Při stavění clon a uvolňování spoluhráčů mají výhodu urostlí a fyzicky zdatní hráči. Svých silných stránek, ať už je to nasazení, rychlost nebo herní inteligence, ale může k vlastnímu uvolnění nebo k uvolnění spoluhráče využít každý hráč.

V situaci 2 na 1 musí být hráč s míčem stále nebezpečný a podle toho, zda obránce slajduje, nebo jen naznačí slajd, musí vystřelit, nebo přihrát.

Obecně platí, že pokud je hráč s míčem v primárním střeleckém prostoru, měl by ve většině případů vystřelit (v závislosti na situaci a složení obrany soupeře).

Útočný herní systém je soubor zásad a pokynů pro hráče na těchto pozicích, který dává jejich hře strukturu a plynulost.Tyto zásady se mohou v průběhu vývoje týmu měnit, kdy zastaralé postupy nahrazují nové taktiky.

Každý systém by měl skýtat hráčům různé možnosti volby a umožňovat jim, aby uplatnili svou individuální intuici ve snaze využít slabin a nedostatků v obranné hře soupeře. Hráči si musejí uvědomit, že útočný systém bude fungovat jen proti řádné a poctivé obranné hře. Útočníci musejí donutit obránce, aby reagovali na jejich herní činnosti, čímž sobě i svým spoluhráčům vytvářejí potřebný prostor a čas. Jakmile se v útočné fázi projeví nedůslednost, trenéři musejí zakročit a provést potřebné úpravy. Výsledkem by měly být nebezpečné střely.

Jedna střela v jednom útočném držení míče nestačí. Tým potřebuje víc příležitostí. Aby se mu dařilo opakovaně obnovovat útočný čas, musí být důsledný a houževnatý v soubojích o odražené a volné míče.

Pravidlo 1 na 1 platí i v útoku a hráči, kteří nejsou přímo zapojeni do hry, musejí rychle měnit postavení, aby se mohli nabízet pro přihrávku nebo dokázali ubránit protiútok, a vždy musejí být připraveni reagovat podle toho, zda jejich tým získal nebo ztratil míč.

  • Pohyb míče/přenášet hru/přihrávky kolem/„míč létá“ (viz Cvičení manipulace s holí č. 6A): Přenášet hru znamená udržovat míč v pohybu ze strany na stranu útočného území tak, aby si během třicetisekundového držení míče zahrál s míčem každý z útočících hráčů, přičemž žádný z nich jej nedrží zbytečně dlouho (maximálně 5 sekund).   

Přenášení hry s dobrým pohybem útočníků a udržováním odstupů pomáhá tzv. roztáhnout obranu a uvolnit prostor pro střely s vysokým procentem úspěšnosti z primárního střeleckého prostoru (viz také přihrávka ob hráče). V této souvislosti je třeba upozornit na to, že je důležité, aby hráči při těchto přihrávkách tzv. zkracovali vzdálenost, tzn. přihrávající hráč i příjemce běží proti sobě.

Výraz „přihrávky kolem“ znamená v podstatě podobnou činnost, jen si přihrávají vedlejší hráči (jedna přihrávka nepřenáší hru). Většina signálů při přesilovce obecně začíná až poté, co míč oběhne všechny pozice. Výjimkou může být snaha překvapit soupeře nebo zrychlit hru (před zahájením signálu míč například oběhne pouze polovinu útočné formace).

  • Otočit směr/přihrávka za branku (viz Cvičení manipulace s holí č. 10): Hráči by měli měnit směr přihrávek, protože tím nutí obranu a brankáře neustále měnit své postavení. Nejlepším způsobem obvykle bývá přenesení hry, lze ovšem využít i přihrávku za branku, která donutí obránce i brankáře ke změně pozice způsobem, který pro ně není obvyklý.

Hráč může před přihrávkou také míč přenést za brankou na opačnou stranu (svou nesprávnou stranu). V takovém případě ale musí být vždy na polovině útočného území nebo níže spoluhráč, který se nabízí na přihrávku.

Po otočení směru by hráči na míčové straně měli automaticky jít na branku jeden na jednoho nebo s využitím clony na míč se seběhnutím. Pokud neuspějí, hledají hráče nabíhajícího za obranou a poté případně přenesou míč zpět na bezmíčovou stranu.

Při tom útočníci sledují postavení svých spoluhráčů, aby zajistili správné načasování rotace, a současně udržují správný odstup.V ideálním světě by se útočníci mohli pohybovat dle libosti. V reálném světě ale dělají to, co jim dovolí obrana, což znamená, že musejí umět reagovat na situace a přizpůsobit svou činnost.Hráči musejí neustále zkoušet pozornost obrany a nebát se chodit do středu.

Útočná kombinace spočívající v přihrávání míče kolem perimetru bez pohybu hráčů nebo naopak přehuštění primárního střeleckého prostoru se označuje jako statický útok.Když se útočník zastaví, případně podrží příliš dlouho míč (3 a více sekund), napomáhá soupeřově obraně. Hráč by měl být neustále v pohybu a držet svou hůl v pozici trojí hrozby.

Někteří hráči se na určité pozici cítí lépe než na jiné. Navzdory tomu by měli neustále rotovat přes všechny tři pozice, dokud se neotevře příležitost k účinné střele z primárního střeleckého prostoru.

Je ovšem třeba, aby tento pohyb byl smysluplný. Hráč musí využívat uvolněného prostoru a času, jakož i chybného pozičního postavení či propadnutí obrany.Chytré přihrávky a chytrá volba střel obvykle vede k herním činnostem s vysokým procentem úspěšnosti, což je také klíč k eliminaci zbytečných ztrát míče.

Plynulost v obranné fázi znamená, že hráči odtláčejí clony, blokují střely (jsou ve střeleckých koridorech), brání ruce protihráčů, odebírají soupeři míč, dominují v soubojích o volné míče a skórují z přechodové fáze.

O hráčích, kteří si spolu na hrací ploše dobře rozumí a vyhoví si (ať už v útoku či obraně), se říká, že je mezi nimi „dobrá chemie“. Takové propojení mezi hráči je pak poznat na první pohled z jejich spolupráce na hrací ploše.

  • Statický útok: Situace, kdy útoku chybí plynulost a dynamiku utkání určuje obrana.
  • Podržet míč: Získá-li tým v oslabení míč, obvykle s ním nechá hrát hráče, kteří jsou nejlepší v držení míče (rozdílové hráče). Jejich úkolem je podržet míč, „šetřit“ čas, nenechat se zdvojit, zamezit zahrání míče na obrannou polovinu a v posledních 5 sekundách útočného času se pokusit ohrozit branku. Další situací, kdy se bude tým snažit podržet míč, je závěr utkání, v němž vede, ve snaze získat čas a upevnit si vedení; soupeř v takové situaci uplatní nátlakovou hru, aby získal míč zpět.
  • Dynamika utkání/morálně volní vlastnosti/: Když tým obdrží několik branek za sebou bez toho, aby sám skóroval, (a soupeř se tzv. dostane do laufu), jeho nálada pochopitelně poklesne. Silné týmy dokážou udržet koncentraci a tzv. se vrátit do utkání (znovu se vrátí ke svým principům a herním zásadám). Podmínkou ale je, aby si hráči vzájemně důvěřovali.

Trenér týmu v takové situaci by si měl minimálně vyžádat oddechový čas, aby hráče zklidnil a našel způsob, jak vývoj utkání zvrátit (ideálně podle předem určeného taktického plánu zahrnujícího několik možných scénářů vývoje).

  • „Rozhodit“ soupeře/narušit dynamiku: Když je soupeř tzv. na koni, je třeba jej nějak „rozhodit“, čili narušit dynamiku jeho hry. Obvykle k tomu slouží oddechový čas, lze ale použít i různé jiné úskoky.

Tým může vystřídat brankáře, brankář si může úmyslně uvolnit část výstroje a reklamovat poškození či může některý hráč předstírat zranění.

Většina signálů má předem určené „spouštěče“, od nichž se herní kombinace odvíjí a které hráči znají z tréninku. Běžně je to například druhá přihrávka centra na střelce nebo když hráč s míčem zahájí přesun okolo. Když je signál neúspěšný, obrana nebo útok se znovu zformuje do základního systému, případně se pokusí o jiný signál.

  • Načasování/provedení (Herní kombinace): Signály a další útočné a obranné herní kombinace nebudou účinné, pokud hráči nebudou dělat to, co mají, ve správný čas. Obvykle existují předem určené „signály“ (odtud používané označení pro secvičené herní kombinace), které určují, kdy mají hráči určité herní činnosti provést – například signál se zahraje po druhé přihrávce, když zbývá 8 sekund do konce periody, postaví se clona, nebo jakmile soupeř podruhé přihraje na levorukého střelce, obrana začne tlačit na míč.

Každý hráč musí znát své herní úkoly. Pokud tomu tak není, musí si je nechat vysvětlit, jinak by měl být střídán hráčem, který je zná. Hráči musejí hrát chytře a někdy improvizovat, pokud obrana hraje neočekávaně.

Může se jednat o stažení čtyř stejnorukých útočníků na jednu stranu hrací plochy (izolace), případně stažení hráče ze silné strany na slabou stranu při cloně do šířky na jeho nesprávnou stranu, čímž se vytvoří více prostoru pro clony se sbíháním nebo pro náběh hráče na bezmíčové straně.

Obsazení některé standardní útočné pozice dvěma hráči patří mezi nejúčinnější způsoby, jak úspěšně překonat zónovou obranu.

This site tracks users with cookies.
To use this site please check 'agree to privacy policy' and click 'accept terms' here:

Read Privacy Policy Agree to Privacy Policy